fbpx

Klassas hjälp med att betala räkningarna som förskott på arv?

Hej,

Jag och min syster är båda i 40-årsåldern och våra föräldrar börjar nu bli till åren. Jag har klarat mig själv ekonomiskt hela mitt vuxna liv, medan min syster är arbetslös, har skulder hos Kronofogden och får flertalet bidrag. Våra föräldrar har varit snälla nog att hjälpa till med att betala stora delar av hennes räkningar – något som pågått under tiotals år. Jag vet att det rör sig om hundratusentals kronor vid det här laget, medan jag inte tagit en enda krona från dem. Min fråga är, klassas detta som förskott på arv? Det finns inte skrivet någonstans att det skulle vara det, och summorna finns inte heller dokumenterade då det varit via Swish och kontanter. Jag vill inte starta bråk med min syster, men jag tycker samtidigt inte det känns rättvist då våra föräldrar är pensionärer och inte har så mycket tillgångar kvar. Att vi ska dela 50/50 på det som blir över, om det ens finns något kvar då, känns helt orimligt.

Hej och tack för din fråga,

Det som föräldrar under sin livstid har gett en bröstarvinge, det vill säga i det här fallet din syster, ska enligt lag avräknas som förskott på arv. Detta gäller så länge inte annat har föreskrivits genom till exempel ett gåvobrev eller testamente, eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. I frågan anger du att det inte finns något särskilt skrivet.[1] Som utgångspunkt bör alltså pengaöverföringarna klassas som förskott på arv och därmed avräknas från din systers arv efter dina föräldrar. För att detta ska vara möjligt måste du dock kunna bevisa att dessa pengaöverföringar har gjorts.

I sådana fall ökas kvarlåtenskapen med förskottets värde eller, om avräkning av din systers arv inte kan ske fullt ut, med vad som kan avräknas.[2] Sedan delas kvarlåtenskapen enligt den legala arvsordningen lika mellan arvlåtarens barn, det vill säga mellan dig och din syster, om ni inte är fler bröstarvingar.[3] Därefter avräknas vad din syster redan fått från era föräldrar som förskott på arv från hennes del av arvet.

Om det som din syster har mottagit i förskott är värt mer än hennes arvslott, det vill säga den del av arvet som tillkommer henne enligt lag, är hon inte skyldig att återbära överskottet om inte annat har föreskrivits. Av frågan framgår att inget annat finns skrivet, varför din syster sannolikt inte kommer att behöva återbära ett eventuellt överskott.[4]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)
[2] 6 kap. 5 § ÄB
[3] 2 kap. 1 § ÄB
[4] 6 kap. 4 § ÄB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas