Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kommer jag att bli ansvarig för banklån som min man tog under vårt äktenskap?

Hej! Jag och min man har skickat in en gemensam ansökan om skilsmässa. Vi har inget äktenskapsförord och därför undrar jag om jag, när vi är skilda, är ansvarig för min mans banklån, som han tog när vi har var gifta?

Hej och tack för din fråga,

Vid upplösande av ett äktenskap ska makarna fördela sitt giftorättsgods mellan sig genom bodelning (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB).

Från en makes giftorättsgods avräknas så mycket som behövs för att täcka makens skulder som denne hade på dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som är kvar av makarnas giftorättsgods efter avräkningen ska läggas samman för att sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Summan av giftorättsgodset som behövs för att täcka makens skulder och dennes halva av återstående giftorättsgods utgör makens andel i boet (11 kap. 6 § ÄktB).

Konsekvensen av att en makes skulder överstiger dennes giftorättsgods är att det inte finns något kvar av den makens giftorättsgods för den andra maken att ta del av. En make behöver således inte bli ansvarig för den andra makens skulder.

Vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online