fbpx

Kommer jag få halva min frus skuld som hon hade innan vi blev ett par?

Hej,

Jag och min fru ska skiljas. Kommer jag få halva hennes skuld som hon hade innan vi blev ett par?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken svarar vardera make för sina skulder. Det innebär att man vid bodelning räknar ihop summan av vardera makens giftorättsgods, gör avdrag för de skulder makarna har och delar återstoden på hälften. Det är endast de tillgångar och skulder som maken hade när ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in till domstolen som ska beaktas, enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Har en make mer skulder än tillgångar finns inget kvar till delning och då används inte den andra makens tillgångar för att täcka den överskjutande skulden.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas