Kommer min inkomst innan och efter skilsmässan ingå i bodelningen?

Hej,

Jag känner mig orolig för att alla mina inkomster kommer ingå i bodelningen. Vad jag har förstått så ska man dela på allt som gifta.
Kommer all min inkomst att delas på hälften eller hur ska man tänka?

Hej och tack för din fråga,

När en bodelning görs utgår man ifrån egendomsförhållandena vid brytdagen, det vill säga dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten. Den inkomst du får efter brytdagen kommer således inte ingå i bodelningen. Däremot ska delar av din tidigare inkomst, i form av pengar på konton och tillgångar som är giftorättgods, ingå i bodelningen. Det innebär inte att ”man ska dela din inkomst på hälften” utan att man kollar på vilka tillgångar du har den dagen ni lämnade in skilsmässoansökan och gör en bodelning utifrån den egendomen.

Mellan makar finns två former av egendom, giftorättsgods och enskild egendom. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom.[1] Huvudregeln är således att all makars egendom utgör giftorättsgods. Det är giftorättsgodset som ska ingå i makarnas bodelning.[2] Vid bodelning ska parternas giftorättsgods fördelas om det inte är att hänföra till undantagen om särskild egendom[3], personlig egendom[4] eller personliga ersättningar[5]. Detta gäller oavsett om egendomen förvärvats före äktenskapets ingående eller efter att äktenskapet ingicks.

När en bodelning görs utgår man ifrån egendomsförhållandena vid brytdagen, det vill säga dagen då ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten.[6] Detta innebär att man utgår från den egendom man har dagen som man lämnar in ansökan om skilsmässa. Den inkomst du får efter brytdagen kommer således inte ingå i bodelningen. Däremot ska delar av din tidigare inkomst, i form av pengar på konton och tillgångar som är giftorättgods, ingå i bodelningen.

Sammanfattningsvis finns det inga begränsningar i tiden före skilsmässan utan det handlar om hur egendomsförhållandena såg ut vid brytdagen. Det finns däremot begränsningar avseende tiden efter skilsmässan samt beroende på vilken slags egendom det handlar om eftersom enskild egendom inte ska ingå i en bodelning.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 1 § ÄktB.
[2] 10 kap. 1 § ÄktB.
[3] 10 kap. 3 § ÄktB.
[4] 10 kap. 2 § ÄktB.
[5] 10 kap. 2a § ÄktB.
[6] 9 kap. 2 § ÄktB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas