Kommer min makes spelskulder drabba mig när vi skiljer oss?

Hej,

Jag och min man ska skilja oss. Min man är spelmissbrukare och har skulder. Finns det någon risk att hans skulder kommer drabba mig nu när vi skiljer oss?

Hej och tack för din fråga,

Varje make i ett äktenskap ansvarar över sina egna skulder enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB).

Man ska således inte behöva betala sin makes skulder, dock kan skulderna göra så att den andre makan får ut mindre egendom i en bodelning vid en eventuell skilsmässa.

Vid en skilsmässa ska en bodelning göras mellan makarna enligt 9 kap. 1 § ÄktB. I en bodelning ingår det som kallas giftorättsgods. Vad som ska räknas som giftorättsgods är all gemensam egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom som är enskild genom äktenskapsförord, gåva eller testamente ska inte ingå i bodelningen enligt 7 kap. 2 § ÄktB. Huvudregeln är dock att egendomen ses som giftorättsgods och det innebär att era tillgångar räknas ihop.

Från giftorättsgodset ska först skulderna räknas av enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Detta innebär att om den ena maken har skulder kommer dessa avräknas mot det gemensamma giftorättsgodset och minska det värde som ska delas lika emellan dem. Om den ena makens skuld hänför sig till makens enskilda egendom ska skulden, enligt 11 kap. 2 § ÄktB, i första hand avräknas mot denna och inte mot giftorättsgodset. Enligt 11 kap. 3 § ÄktB ska, efter att avdrag gjorts för att täcka skulderna, det som sedan återstår av giftorättsgodset läggas samman och värdet delas lika mellan makarna.

Har en make större skulder än tillgångar återstår ingenting från denna make att tillföra en delning. Den andre makens enskilda egendom kan aldrig användas för att täcka av den skuldsatte makens skulder. Det som skulderna dock kan medföra är att den andre makens tillgångar behöver användas för att täcka skulder i giftorättsgodset.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.