Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Till alla frågor Ställ en fråga

Korrigering av barns födelsedatum.

Hur kan jag bevisa att mitt barns födelsedatum är fel?

Hej och tack för din fråga,

Rättelser eller ändringar av en registrerad födelsetid i folkbokföringen görs genom att en begäran om rättelse lämnas in till Skatteverket. För att Skatteverket ska besluta om ändring, måste sökande kunna bevisa att den nuvarande registrerade födelsetiden är felaktig, samt att den begärda födelsetiden i ansökan till Skatteverket är den riktiga.

För personer födda i Sverige, kan Skatteverket besluta om rättelse med stöd av utdrag ur sjukshusjournaler eller motsvarande. Är således ditt barn född i Sverige, bör du vända dig till det sjukhus ditt barn föddes på och begära ut hens sjukhusjournal.

För personer födda i utlandet, kan Skatteverket besluta om rättelse om sökande kan uppvisa handlingar som bevisar att den registerarade födelsetiden är felaktig och att den begärda födelsetiden är den riktiga. För utlandsfödda, som även är utländska medborgare, är utgångspunkten att ett giltigt hemlandspass styrker födelsetiden. En utländsk medborgare kan således styrka sin födelsetid genom att uppvisa sitt hemlandspass i original.

Kan inte hemlandspass visas upp, kan även andra handlingar användas som bevismedel, som t.ex. tidigare id-handlingar eller födelsebevis. För att kunna utgöra underlag, krävs dock att handlingarna visas i original och är utfärdade av en officiell myndighet i hemlandet. Används andra handlingar än hemlandspass, gör Skatteverket en samlad bedömning av bevisvärdet av samtliga handlingar som lämnats in.

 

Vänliga hälsningar,

Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online