Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan jag kräva tillbaka betalning för gemensamt lån?

Hej

Jag och mitt ex tog ett gemensamt lån för att köpa en bil. Mitt ex sålde sedan bilen, men betalade inte tillbaka lånet. Nu har skulden gått till Kronofogden. Om jag betalar av hela skulden själv, kan jag sedan kräva att mitt ex betalar ett belopp motsvarande hälften av skulden till mig?
Krävs det något skriftligt avtal som bevisning?
Har det någon betydelse att mitt ex muntligen lovade att hen skulle betala hela skulden själv?

Hej och tack för din fråga,

Eftersom du och ditt ex gemensamt tog lånet är ni solidariskt betalningsansvariga för det. Detta innebär att ni utåt gemensamt ansvarar för hela skulden.

Hur fördelningen av betalningen av skulden ska se ut internt mellan er är dock en annan fråga. Har inget annat avtalat är varje betalningsskyldiges återbetalningsandel lika stor. Har en betalningsansvarig betalat mer än sin del gäller som huvudregel att denne får kräva de andra betalningsskyldiga regressvis på de belopp som överstiger denna del. I ditt fall innebär detta att du enligt huvudregeln, utan att kunna åberopa något internt avtal mellan dig och ditt ex, regressvis kan kräva ditt ex på det överskjutande belopp som du har betalat för skulden. Enligt huvudregeln ska du ju i slutändan endast ha svarat din del, det vill säga för hälften av skulden.

I ditt fall nämner du dock att ditt ex vid en tidpunkt muntligt ska ha lovat att helt själv betala skulden. Detta löfte kan ses som ett internt avtal mellan dig och ditt ex rörande fördelning av betalningsansvar. Kan du därmed bevisa att du och ditt ex har nått en överenskommelse om att hen ska betala hela skulden, kan du regressvis kräva ditt ex på hela det belopp som du har betalat på skulden. Kan du inte bevisa att någon överenskommelse har ägt rum, gäller huvudregeln i föregående stycke.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger och Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online