Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Kunden är inte nöjd med golvslipningen jag gjorde, trots att den är korrekt utförd. Har de rätt att bestrida fakturan?

Datum: 19/11/2021

Hej,

Jag slipade ett parkettgolv åt en privatperson, som nu har återkommit med en reklamation. Kunden menar att det inte blev snyggt och att det ser ojämnt ut. Jag har jobbat med det här länge och vet att jag utfört arbetet korrekt. De kräver ett stort prisavdrag, alternativt att jag ska slipa om hela golvet. Kan de verkligen kräva det när det inte finns några konkreta fel?

Hej och tack för din fråga,

Då det gäller köp av tjänst mellan näringsidkare och konsument är det konsumenttjänstlagen som är tillämplig.[1] Av frågan framgår att kunden är av uppfattning att det föreligger ett fel i tjänsten du tillhandahållit, eftersom de tycker att slipningen av golvet inte blev bra och ser ojämn ut. Tjänsten ska anses felaktig om resultatet avviker från hur det ska se ut när tjänsten är utförd på ett fackmässigt sätt eller annars avviker från vad som får anses avtalat.[2] Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid tidpunkten då uppdraget avslutades.[3] Det är konsumenten som ska bevisa att det föreligger ett fel. Om du har utfört tjänsten fackmässigt och tjänsten stämmer överens med vad ni avtalat föreligger det inte ett fel. Om det inte föreligger ett fel har konsumenten inte rätt att kräva att du slipar om hela golvet eller ett stort prisavdrag.

Om det mot förmodan skulle föreligga ett fel i tjänsten tänkte jag här nedan gå igenom vad som gäller och vad du borde göra.

Om en konsument vill åberopa att en tjänst är felaktig ska denne inom skälig tid efter att ha upptäckt eller borde ha upptäckt felet underrätta näringsidkaren om detta, det vill säga göra en reklamation. En reklamation som skett inom två månader efter att konsumenten upptäckt felet anses alltid ha skett i rätt tid.[4] I din fråga framgår det att konsumenten har återkommit med en reklamation, så jag förutsätter att detta har skett inom skälig tid.

Om en tjänst är felaktig får konsumenten hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller häva avtalet.[5] Enligt konsumenttjänstlagen får en konsument kräva att en näringsidkare avhjälper ett fel om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. I den här situationen skulle ett avhjälpande vara att du slipar golvet igen. Avhjälpandet ska ske inom en skälig tid från att konsumenten gett dig möjlighet till det och utan kostnad för konsumenten.[6] Om felet inte avhjälps får konsumenten göra avdrag på priset.[7] Prisavdraget ska motsvara vad det kostar för konsumenten att få felet avhjälpt av någon annan. Om ett sådant prisavdrag blir oskäligt stort i förhållande till den betydelse felet har för konsumenten ska prisavdraget i stället svara mot felets betydelse för konsumenten.[8]

Sammanfattningsvis får konsumenten kräva avhjälpande eller prisavdrag om det föreligger ett fel i tjänsten. Det är konsumenten som ska bevisa att det föreligger ett fel. Hur stort prisavdrag som är rimligt beror på vad slipningen kostade och vad det kostar att göra om.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & CO

[1] 1 § Konsumenttjänstlagen (KtjL)
[2] 9 § KtjL
[3] 12 § KtjL
[4] 17-18 §§ KtjL
[5] 16 § KtjL
[6] 20 § KtjL
[7] 21 § KtjL
[8] 22 § KtjL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.