LVU hos pappa mot barnens vilja?

Hej
Jag blev tvungen att skriva över vårdnaden på min ena son då pappan inte gått att samarbeta med på flera år eftersom socialen tyvärr tagit hans parti.

Barnen blev omhändertagna enligt LVU 2§. Vi får inga möten alls på fyra år och ingen på socialen pratar med mig då dom bestämt sig att jag är den sjuke.

Pappan säger att jag har en personlighetsstörning och att jag därför inte bör vara vårdnadshavare. Jag har väntat på socialen för ett möte om det är så att de tror på pappan, jag har också påtalat att jag behöver vård och få komma under behandling om de faktiskt tror att jag har en störning. De har bara ignorerat mig trots jag och flera försökt få kontakt med chef och andra på socialkontoret.

Barnen som är 11 och 13 år gamla säger att far illa och vägrar bo hos pappan. Socialen säger att det är jag som påverkar barnen att säga så. Om jag skriver över vårdnaden på den andra sonen kan barnen, trots vad de säger, placeras hos pappan enligt LVU 2§?

Hej och tack för din fråga.

Det är en komplex fråga du ställer som sträcker sig över flera juridiska områden. För att kunna ge dig ett fullgott svar behöver vi få ta del av mer information om bakomliggande förhållanden. Följande kan dock sägas för att ge dig lite vägledning.

I det fall du skriver över vårdnaden om din son får pappan till barnet, tillika den andra vårdnadshavaren, ensam rätt att besluta i frågor som rör din son. Är dock hemförhållandet hos pappan sådant att sonen riskerar fara illa kan LVU bli aktuellt på så sätt att sonen omhändertas och familjehemsplaceras. Endast i undantagsfall familjehemsplaceras ett barn hos sin egen förälder.

Du nämner att barnen vägrar bo hos pappan. I alla mål som rör barn tar man större hänsyn till barnets vilja ju ädre barnet är. Man brukar säga att brytpunkten går någonstans vid 12 års ålder. I det fall barnen uttryck missnöje med att bo hos pappan ska socialen särskilt beakta detta vid ett eventuellt beslut om familjehemsplacering givet att barnen är 11 och 13 år gamla.

Du är välkommen att höra av dig ytterligare och boka in ett inledande möte med oss för att få dina frågor besvarade.

Vänligen
Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas