fbpx

LVU kunde inte verkställas inom 4 veckor, vad händer nu?

Hej

LVU har upphört p.g.a. att domen ej kunde verkställas inom 4 veckor. Vad händer om jag besöker Sverige med mitt barn, tillfälligt?

Barnet omhändertogs då jag haft cannabis i hemmet för eget bruk, något jag slutat med. Vi tänker besöka Sverige men inte den kommun jag tidigare bodde i. Tas LVU upp igen och vad kan hända?

Tack för din fråga!

Enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 5 § så upphör rättens beslut om vård, om vården inte har påbörjats inom fyra veckor från den dag beslutet vann laga kraft. Det innebär att om socialnämnden inte hinner bereda vård inom den angivna tidsfristen förfaller beslutet.

Om beslutet förfallit på grund av att barnet tidigare undanhållits föreligger det en risk att socialnämnden, vid ett återvändande, beslutar om omedelbart omhändertagande av barnet, 6 § LVU. Det sker då ingen rättslig prövning innan omhändertagandet utan nämnden gör ett snabbt ingripande.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas