fbpx

Mamman hindrar umgänge med min son, vad ska jag göra?

Hej,

Min 14-åriga son vill inte träffa mig påstår hans mamma. Jag får inte heller ha telefonkontakt med honom. Det finns domstolspapper på att jag ska ha honom varannan helg och vissa lov. Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Jag tolkar det som att sonens mamma inte följer vad som står i domen. Det är då möjligt för dig att begära verkställighet hos tingsrätten.

I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa avgörande.[1] Umgängesrätten värnar om barnets möjlighet att träffa båda sina föräldrar, även om de inte bor tillsammans. En sak som är viktig att notera är att det är barnet som har rätt till umgänge med sin förälder, och inte tvärtom. Ofta anses det vara till barnets bästa att barnet får träffa sin förälder. Umgänge med föräldern kan ske genom att de träffar varandra eller genom annan kontakt.[2]

Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor med blir tillgodosett så långt som möjligt.[3] Om en förälder inte medverkar till att barnet har umgänge med den andra föräldern kan den föräldern göra sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage innebär att en förälder medvetet försöker hindra barnet från umgänge med sin andra förälder, exempelvis genom att tala illa om den andra föräldern så att barnet inte längre vill träffa den.

Om den ena föräldern inte följer det som beslutats av domstol om exempelvis umgänge, har den andra föräldern möjlighet att begära verkställighet av domen hos tingsrätten. Eftersom sonen är 14 år är det dock inte säkert att domen kan verkställas om det sker mot hans vilja, eftersom han bör anses vara tillräckligt gammal och mogen för att hans vilja ska beaktas.

[1] 6 kap. 2 a § Föräldrabalken
[2] 6 kap. 15 § 1 st. Föräldrabalken
[3] 6 kap. 15 § 2 st. Föräldrabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas