fbpx

Mitt ex och barn flyttade långt ifrån mig, har de rätt till underhållsbidrag?

Hej,

Min före detta sambo tillika mamma till våra barn har träffat en ny partner som bor en bit bort från mig och har valt att flytta till denne. Barnen är även skrivna där. Vi har gemensam vårdnad och barnen är hos mig varannan helg. Har hon, som själv valt att flytta så långt bort med barnen, rätt att kräva underhållsbidrag?

Hej och tack för din fråga,

Du som umgängesförälder är skyldig att betala underhåll för dina barn, däremot ska du och ditt barns mamma dela på kostnaderna för resorna som behövs för att barnet ska få umgås med föräldern som barnet inte bor me.

En förälder som har del i den gemensamma vårdnaden men inte bor med barnet ska betala underhållsbidrag till barnet för att fullgöra sin underhållsskyldighet.[1] Du som umgängesförälder är såldes skyldig att betala underhåll för barnen. En bidragspliktig förälder som har haft barnet hos sig under minst sex hela dygn under en kalendermånad, kan avräkna 1/40 av den månadens underhållsbidrag per dygn av barnets vistelse.[2]

Vidare kan boendeföräldern bli skyldig att, efter vad som är skäligt, bidra till kostnaderna för de resor som behövs för att barnet ska få umgås med föräldern som barnet inte bor med.[3] En omständighet som kan beaktas vid skälighetsbedömningen är om en förälder utan en godtagbar anledning flyttar långt bort.[4] Vanligtvis ska bara kostnader för resor som överstiger tio mil beaktas.[5]

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 2 § FB.
[2] 7 kap. 4 § FB.
[3] 6 kap. 15 b § FB.
[4] Prop. 1997/98:7 s. 118.
[5] SOU 1995:26 s. 522.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas