Måste han inte ta ansvar för barnen?

Hej,

Jag är en ensamstående mamma med två pojkar. Pappan bor sedan ett några år i Stockholm och han visar inget intresse för sina barn. Han varken ringer eller träffar dem. Den enda gången vi hör av honom är vid jul då han skickar ett par julklappar till pojkarna. Min fråga är om man verkligen får flytta så långt ifrån sina barn och undvika allt ansvar. Då han inte visar något intresse för barnen överväger jag att begära ensam vårdnad. Kan jag det?

Hej och tack för din fråga.

Det är möjligt för en förälder att flytta ifrån sina barn och det finns ingen möjlighet att på juridisk väg få en förälder att träffa sina barn emot dennes vilja. I princip kan en förälder därför undkomma stor del av ansvaret för sina barn. En förälder som inte bor med barnen är som huvudregel skyldig att betala underhåll. För det fall den underhållsskyldige föräldern inte betalar underhållsbidrag får boendeföräldern vända sig till Försäkringskassan och begära underhållsstöd. Att en förälder har mycket begränsad kontakt med sina barn utgör inte i sig ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden. Om ni däremot har omfattande samarbetsproblem eller om en förälder på annat sätt är olämplig som vårdnadshavare kan domstolen besluta om ensam vårdnad.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas