Måste jag betala för mina bonusbarns mat?

Hej,

Jag lever med en man som har sina barn på heltid. Han får underhållsbidrag och fullt barnbidrag för bägge barnen. Vi har även ett gemensamt barn där vi delar på barnbidraget. Vi delar fasta utgifter. Jag har min lön och ett halvt barnbidrag medan han har lön, underhållsbidrag samt två och ett halvt barnbidrag.

Måste jag betala för mina bonusbarns mat?

Hej och tack för din fråga,

Ett barn står som utgångspunkt under vårdnad av en eller båda sina föräldrar som i sin tur ansvarar för att tillgodose barnets behov och uppfostran.[1] Omfattningen av föräldrarnas skyldighet att försörja sitt barn är beroende av barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.[2] Underhållsskyldigheten fullföljs bland annat genom att föräldern betalar barnets mat, boende och kläder. Den förälder som barnet inte har sitt stadigvarande boende hos ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag. Detta gäller oavsett om föräldern har vårdnaden om barnet eller inte.[3] Plikten att försörja barnet gäller tills dess att barnet fyllt 18 eller som längst 21 år om barnet fortsätter gå i skola.[4]

En bonusförälder har som huvudregel inte en försörjningsplikt gentemot bonusbarn då underhållsskyldigheten som huvudregel tillfaller föräldrarna. Det ska dock framhållas att det finns något som kallas subsidiär underhållsskyldighet. Den subsidiära underhållsskyldigheten aktualiseras för den som varaktigt bor tillsammans med ett barn som inte är ens egna, om man är gift eller har gemensamma barn med barnets förälder. Om det finns särskilda skäl kvarstår underhållsskyldigheten även när barnet har flyttat hemifrån.

Underhållsskyldigheten bestäms på samma sätt som för föräldrar men gäller inte till den del barnet kan få underhåll från den förälder som den underhållsskyldige inte bor tillsammans med.[5] Att ansvaret är subsidiärt innebär inte att de biologiska föräldrarnas ansvar ersätts, utan snarare att det “träder in” då den förälder som barnet inte bor med inte klarar av att fullgöra sin underhållsskyldighet. Regeln ger uttryck för principen att alla barn som lever i en familj ska leva på samma ekonomiska standard.[6] För att beräkna vad ett skäligt underhållsbidrag hade varit i er situation kan du använda vår kalkylator.

Då det i ditt fall verkar som att barnens pappa redan får underhållsbidrag torde du inte bli underhållsskyldig för barnen. Om underhållsbidragen däremot skulle sluta att komma in så kan du alltså behöva bidra till att betala barnens underhåll.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i underhållsbidrag.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 2 § Föräldrabalken (1949:381) (FB)
[2] 7 kap. 1 § 1 st. FB
[3] 7 kap. 2 § FB
[4] 7 kap. 1 § 2 st. FB
[5] 7 kap. 5 § FB
[6] Prop. 1978/79:12, s. 57

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.