Måste jag betala räkningar för vårt hus under skilsmässan?

Hej,

Jag och min fru ska skiljas. Vi äger ett hus gemensamt och jag har bestämt mig för att flytta. Vi står gemensamt på räkningarna på vårt hus. Vad händer om min ex-fru vägrar att betala hälften av kostnaderna på huset innan huset blir sålt?

 

Hej och tack för din fråga,

Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) är huvudregeln efter äktenskapsskillnad att vardera maken står för sin egen försörjning och varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se till exempel ÄktB 6 kap. 7 § och ÄktB 1 kap. 3 §.

Dock ska makarna under äktenskapet gemensamt bidra till kostnader och personliga behov utefter sin förmåga samt att makarna ska leva på samma ekonomiska standard enligt 6 kap. 1 § ÄktB. Så länge man är makar ska man leva på samma ekonomiska standard. Det innebär att en maka/make med större inkomst får täcka en större del av de gemensamma utgifterna, trots att makarna inte längre bor tillsammans.

Ett samägt hus innebär enligt Samäganderättslagen 2 § att samtycke krävs i frågor avseende huset och dess förvaltning. Enligt Samäganderättslagen 15 § ska kostnader för förvaltning av samägt gods delas mellan samägarna utefter hur stor del de äger. Det innebär att om två personer äger 50 % vardera av en bostad så ansvarar man för att betala hälften av kostnaderna så länge man samäger det.

Avseende räkningar av andra slag finns det inte någon lag som säger hur makar ska gå tillväga för att dela upp kostnaderna. Det som kan rekommenderas är att makarna kommer överens om hur betalning ska ske. Har äktenskapsskillnaden inte gått igenom är man skyldig att hjälpa sin maka/make med kostnader.

Om man själv står på räkningarna ensamt eller gemensamt med sin maka/make så är det rekommenderat att betala räkningarna och invänta tills skulderna kan skrivas över på den andre maken eller makan.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.