Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Måste jag betala underhållsbidrag?

Hej,

Min dotter, 14 år, blev sur på mig och gömmer sig hos sin mamma sen 2,5 månader tillbaka.  Mamman och jag har gemensam vårdnad och dottern ska bo växelvis mellan oss. Ingen kommer med förslag på lösning och både mamman och dottern vägrar svara när man försöker nå dem. Jag känner att jag inte vinner något på att tvinga någon hem till mig, utan försöker få kontakt och få igång kommunikation via familjeteam. Nu får jag brev från Försäkringskassan att jag ska bli underhållsskyldig. Är det rätt? Inget annat än gemensam vårdnad och växelvis boende är bestämt.  Jag tycker man ska bestämma hur framtida boende ska se ut innan man kräver underhåll?

Hej och tack för din fråga,

Mot bakgrund av uppgifterna i din fråga, uppfattar jag det som att du inte betalar underhållsbidrag till barnets mamma i dagsläget. Huvudregeln är att om ett barn bor stadigvarande hos den en förälder ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Om den underhållsskyldiga föräldern inte betalar underhållsbidrag kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Den underhållsskyldiga föräldern måste i sådana fall betala tillbaka hela, eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

Eftersom barnet i ditt fall är 14 år gammalt har hon en viss bestämmanderätt själv över vart hon vill bo. Det betyder att vid en eventuell rättsprocess kommer tingsrätten till stor del väga in var barnet anger att hon vill bo när de gör sin bedömning. Utifrån den information du lämnat i frågan går det inte att avgöra om ni har ett verkställbart beslut, det vill säga en dom på att ni har gemensam vårdnad och växelvis boende. Om du vill ha hjälp med att inleda en rättsprocess som leder till ett verkställbart beslut kan du vända dig till en advokatbyrå.

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online