Måste jag betala underhållsbidrag om pappan flyttar utomlands med barnen?

Hej,

Har delad vårdnad om våra två barn. Pappan funderar på att flytta utomlands och vi har diskuterat ang detta tidigare hur vi skulle göra om det skulle bli verklighet.

Min fråga är om jag blir skyldig att betala underhåll om han flyttar och tar med barnen utomlands?

Hej och tack för din fråga,

Föräldrar ska svara för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga enligt Föräldrabalken (FB) 7 kap. 1 §.  Den av föräldrarna som inte varaktigt bor med barnet måste bidra genom att betala underhållsbidrag enligt FB 7 kap. 2 §.

En förälder är underhållsskyldig till sitt barn oavsett om barnet bor i Sverige eller inte, se en annan liknande fråga här.

Inom EU gäller Underhållsförordningen. Försäkringskassan är då den centralmyndighet som ska hjälpa till med ansökningar. Det kan gälla ansökningar om fastställelse av ett underhållsbidrag eller verkställbarhetsförklaring och verkställighet. Ansökningarna kan komma från sökande i andra länder eller från sökande i Sverige. Om sökande bor i Sverige ska Försäkringskassan hjälpa till med att sammanställa ansökan och skicka den till centralmyndigheten i det andra landet.

Utanför EU är det 2007 års Haag konvention eller New York-konventionen som gäller. Försäkringskassan är även i dessa situationer centralmyndighet och förmedlande organ för ansökningar som ska skickas till andra länder och centralmyndighet och mottagande organ för inkommande ansökningar från andra länder

Sammanfattningsvis så föreligger en underhållsskyldighet för dig avseende dina barn trots att barnen bor utomlands.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas