Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Måste jag betala underhållsbidrag retroaktivt?

Hej,
Jag träffade en tjej och några år därefter fick vi en son. Vi har aldrig varit gifta men var förlovade och sambo. Senare flyttade hon utomlands. Hon skrev aldrig på faderskapet. Nu vill hon att jag ska betala underhåll för barnet retroaktivt. Kan detta vara rätt? Hon har tidigare begärt av Försäkringskassan att betala underhållsbidraget men fått avslag då hon ej skrivit på föräldraskapet. Nu begär hon också prövning i föräldraskapet.

Hej och tack för din fråga!

Om en kvinna föder ett barn kommer inte hennes sambo att presumeras vara far till barnet. Om det inte sker en bekräftelse av faderskapet kommer sambon inte att bli barnets förälder rättsligt sätt. Det är enbart föräldrar som har underhållsskyldighet gentemot barn.

Talan om att underhållsbidrag skall fastställas får inte bifallas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online