Måste jag betala underhållsbidrag retroaktivt?

Hej,

Jag träffade en tjej och några år därefter fick hon en son. Jag tror att jag är barnets pappa, men faderskapet fastställdes aldrig. Vi har aldrig varit gifta men vi var förlovade och sambor. Senare flyttade hon utomlands. Nu har hon kommit tillbaka och vill att jag ska betala underhåll för barnet retroaktivt. Kan detta vara rätt? Hon har tidigare begärt att Försäkringskassan ska betala underhållet men fått avslag. Nu begär hon också prövning av faderskapet. Måste jag delta?

Hej och tack för din fråga,

Om du inte är fastställd förälder är du inte heller underhållsskyldig gentemot barnet. Om du däremot är barnets pappa föreligger underhållsskyldighet.

Är en kvinna gift med en man vid barnets födelse så föreligger en presumtion för att mannen är barnets far och denne blir automatiskt förälder till barnet.[1] Är kvinnan inte gift utan bara sambo med en man behöver mannen fastställas som förälder genom bekräftelse eller dom.[2] Om du misstänker att du är barnets pappa bör du medverka till utredningen då ett barn har rätt att veta vem som är dennes förälder.

Båda föräldrarna har underhållsskyldighet gentemot barnet.[3] En förälder som inte bor varaktigt med barnet ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.[4] Det är alltså först om det fastställs att du är barnets far som du är skyldig att betala underhållsbidrag.

Om underhållsskyldighet föreligger får talan om underhållsbidrag inte bifallas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes.[5] Man kan alltså bli underhållsskyldig retroaktivt, men inte för en längre tid än tre år.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 1 § Föräldrabalken
[2] 1 kap. 3 § Föräldrabalken
[3] 7 kap. 1 § Föräldrabalken
[4] 7 kap. 2 § Föräldrabalken
[5] 7 kap. 8 § Föräldrabalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.