Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Måste jag köpa ut min fru två gånger?

Hej,

Min exfru har skrivit till tingsrätten och ansökt om bodelningsförrättare. Vi separerade för ca 2 år sedan och jag behöll då bostaden som vi ägde tillsammans. Jag löste ut henne genom att betala en summa vilket vi gjorde hos banken. Det skrevs inga papper vid tillfället men bankmannen visste vad det handlade om. Nu vill min exfru ha en ny värdering och att jag ska köpa ut henne på nytt. Har hon rätt att göra så här?

Hej och tack för din fråga!

Av äktenskapsbalken 9 kap 4 § framgår att makar efter en skilsmässa ska göra en bodelning. En bodelning ska göras skyndsamt, men det finns ingen lagstadgad tidsgräns för hur länge man kan vänta. Över bodelningen ska upprättas en handling som ska skrivas under av er båda vilket framgår av äktenskapsbalken 9 kap 5 §. Utifrån din fråga förutsätts att ni inte har gjort en formell bodelning varpå din exfru då har rätt att påkalla bodelning.

Du kan eventuellt påkalla jämkning i enlighet med äktenskapsbalken 12 kap 1 § hänvisande till att det är oskäligt att du ånyo betalar din exfru för bostaden. Du måste dock presentera bevisning för att detta redan är gjort.

Om du vill ha hjälp med bodelningen får du gärna återkomma till oss för att boka in ett kostnadsfritt inledande möte där vi kan gå igenom omständigheterna närmare.

Med vänliga hälsningar

Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online