fbpx
Lägenhetshus med balkonger

Måste jag tåla min grannes störande barnbarn trots att de inte bor i bostadsrätten?

Hej,

Min granne i bostadsrätten bredvid har ofta besök av sina barnbarn, som minst sagt för oväsen och beter sig illa. Om de hade varit boende i bostadsrätten förstår jag att jag hade behövt tåla det, men gäller detsamma när de bara är gäster? Kan jag ställa något krav på grannen eller föreningen?

Hej och tack för din fråga,

Eftersom ni bor i en bostadsrätt är bostadsrättslagen tillämplig i ert fall. Ofta har även bostadsrättsföreningen ordningsregler som ska följas av alla de som bor i föreningen.

När en bostadsrättshavare, som er granne, använder lägenheten ska denna se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan anses försämra deras bostadsmiljö i en sådan grad att det skäligen inte bör tålas. Bostadsrättshavaren ska också rätta sig efter särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Det åligger även bostadsrättshavaren att hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs av de som besöker honom eller henne som gäst.[1] Det finns således inte någon reglering om att endast den som bor i lägenheten omfattas utan även dennes gäster omfattas, som i detta fall barnbarn.

Förekommer det störningar i boendet ska föreningen meddela bostadsrättshavaren tillsägelse om att störningarna omedelbart bör upphöra och, om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.[2] En sådan tillsägelse till bostadsrättshavaren anses avlämnad till grannen då den avsänts i rekommenderat brev under mottagarens vanliga adress.[3] Om inte grannen slutar med oljuden kan nyttjanderätten till dennes lägenhet bli förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.[4] Uppsägning får endast ske om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Uppsägning på grund av störningar i boendet får inte ske förrän socialnämnden har underrättats.[6]

Det finns således flera möjliga vägar att gå tillväga för att få din granne att upphöra med oljuden. I första hand är såklart den enklaste lösningen att själv tala med grannen och be denna att upphöra med barnbarnens oväsen.

Upphör inte ljuden kan ni kontakta och framföra klagomålet till er bostadsrättsförening som kan meddela en tillsägelse om att störningarna ska upphöra. I värsta fall kan föreningen även begära att din granne ska flytta om denna inte följer tillsägelsen från föreningen. Detta beror emellertid på om oljudet skäligen inte bör tålas. Ni kan även läsa igenom föreningens ordningsregler och se om det finns stadgande mot denna typ av oljud.

Vägledning gällande vilka oljud som grannar skäligen får anses tåla har getts av Högsta domstolen som uttalat att avvägningen bör ta utgångspunkt i omfattningen av störningen samt vid vilka tidpunkter som oljuden varat. Ett pianospel som varade cirka två timmar på vardagseftermiddagarna och under två till fyra timmar på helgerna ansågs vara godtagbart och ansågs därmed inte vara en störning.[7]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 9 § Bostadsrättslagen (BrL)
[2] 7 kap. 9 § st. 2 BrL
[3] 7 kap. 32 § BrL
[4] 7 kap. 18 § p. 5 BrL
[5] 7 kap. 19 § st. 1 BrL
[6] 7 kap. 20 § BrL
[7] NJA 1991 s. 574

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas