Måste jag titta i golvbrunnen innan jag köper bostadsrätt?

Hej,

Jag köpte en bostadsrätt för 10 månader sedan. Vid köpet så frågade jag mäklaren om renovering av badrum var genförda av fackman. Jag fick då till svars efter att hon hade talat med säljaren att så var fallet. Jag litade på detta och köpte därefter bostaden. Nu efter att 10 månader har gått så upptäckte jag när jag skulle rengöra avloppet under badkaret att golvbrunnsmanschetten (tätskiktet) inte är 100% monterat på rätt sätt som monteringsanvisningarna säger och efter de krav som ställs. Jag misstänker inte någon vattenskada men jag har läst att försäkringsbolag inte betalar ut ersättning om detta är felmonterat vid en eventuell skada. Därav blir jag orolig och vill fråga er vad mina rättigheter är och om det är något som ni skulle kunna hjälpa mig med vid en eventuell tvist?

Jag har som sagt varit noggrann att fråga vid köpet och det kan väl inte stämma att det är min skyldighet att lyfta bort badkaret och demontera golvbrunnen innan jag köper? Det måste väl räcka att jag har frågat mäklaren som har kollat upp det?

Hej och tack för din fråga,

Som köpare av en bostad har man en undersökningsplikt vilket innebär att man inte kan åberopa fel som man borde ha upptäckt. Generellt är köparens undersökningsplikt mer omfattande än säljarens upplysningsplikt men om det rör sig om ett dolt fel kan däremot säljaren bli ansvarig för detta. Svaret på frågan kan därför variera beroende på hur synlig golvbrunnen var och var felmonteringen i golvbrunnen satt.

När det gäller bostadsrätter tillämpas köplagen, då en bostadsrätt anses vara lös egendom.[1] När man köper en bostadsrätt är det alltså annorlunda villkor och rättigheter än när man köper fast egendom, till exempel ett hus.[2] När det gäller undersökningsplikten av bostadsrätt så gäller att köparen inte får åberopa fel som denna måste antas ha känt till vid köpet.[3]

Om köparen har haft anledning att undersöka något efter uppmaning från säljaren men inte gjort det eller undersökt något av egen vilja kan inte köparen i efterhand åberopa fel som denna då borde ha noterat vid undersökningen. Undantaget är om säljaren har handlat i strid mot tro och heder, då kan köparen ändå åberopa ett sådant fel.[4] Det kan till exempel vara om köparen pekat på ett fel och säljaren medvetet ljugit om att något fungerar.

I ditt fall handlar det om ett monterat tätskikt. Att du skulle ha lyft bort badkaret och demonterat brunnen innan du köpte bostaden kan troligtvis inte ingå i din undersökningsplikt. Dessutom hade även mäklaren gjort en utfästelse att installationen var gjord av en fackman. En mäklare ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed.[5] Om mäklaren bryter mot det, genom att till exempel medvetet lämna oriktiga uppgifter till köparen, kan denna bli skadeståndsskyldig.[6]

Om du vill åberopa fel mot säljaren så måste det göras inom 2 år från köpet.[7] Av frågan framgår att det bara gått 10 månader sedan du köpte bostadsrätten och du är därför inom tidsfristen för att kunna åberopa felet. Säljaren kan då bli skyldig att avhjälpa felmonteringen.[8]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § Köplagen
[2] 1 kap. 1 § Jordabalken
[3] 20 § 1 st. Köplagen
[4] 20 § 2 st. Köplagen
[5] 8 § Fastighetsmäklarlagen
[6] 25 § Fastighetsmäklarlagen
[7] 32 § Köplagen
[8] 34 § Köplagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.