Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Måste jag titta i golvbrunnen innan jag köper bostadsrätt?

Hej,
Jag köpte en bostadsrätt för 10 månader sedan. Vid köpet så frågade jag mäklaren om renovering av badrum var genföra av fackman. Jag fick då till svars efter att hon hade talat med säljaren att så var fallet.
Jag litade på detta och köpte därefter bostaden.

Nu efter att 10 månader har gått så upptäckte jag när jag skulle rengöra avloppet under badkaret att Golvbrunnsmanschett (tätskikt) inte är 100% monterat på rätt sätt som monteringsanvisningarna säger och efter de krav som ställs. Jag misstänker inte någon vattenskada men jag har läst att försäkringsbolag inte betalar ut ersättning om detta är felmonterat vid en eventuell skada. Därav blir jag orolig och vill fråga er vad mina rättigheter är och om det är något som ni skulle kunna hjälpa mig med vid en eventuell tvist?

Jag har som sagt varit noggrann att fråga vid köpet och det kan väl inte stämma att det är min skyldighet att lyfta bort badkaret och demontera golvbrunnen innan jag köper?

Det måste väl räcka att jag har frågat mäklaren som har kollat upp det?

Tacksam för svar!

Hej,

Tack för att du vänt dig till Advokatbyrå Zeijersborger & Co. med din fråga.

Undersökningsplikt för köpare av bostadsrätt regleras i köplagen. Köparen har som huvudregel inte någon skyldighet att på eget initiativ undersöka varan före köpet. Om emellertid köparen rent faktiskt har gjort en undersökning eller trots en uppmaning från säljaren har låtit bli detta, kan det förhållandet inverka på köparens möjligheter att göra gällande påföljder för fel mot säljaren. Också i sådana situationer kan dock säljarens uppträdande ge köparen anledning att begränsa sin undersökning eller att helt avstå från den. Det kan t.ex. vara fråga om att säljaren har lämnat vissa bestämda, konkreta uppgifter eller utfästelser om varans egenskaper. Köparen kan då ha fog för att ta fasta på uppgiften och låta bli att undersöka varan i de hänseenden som uttalandena avser, utan att den underlåtenheten begränsar hans eller hennes rätt att åberopa ett fel.

Att du inte undersökt huruvida tätskiktet är monterat genom att lyfta bort badkaret och demontera golvbrunnen bör inte ligga inom vad en normal person borde ha upptäckt. Genom att mäklaren gjort en utfästelse att installationen var gjord av en fackman minskar vidare den undersökningsplikt som har ålegat dig för att du ska kunna åberopa felet. Felet måste dock åberopas inom två år från kontraktsdagen.

Med vänliga hälsningar,

Advokatbyrå Zeijersborger & Co.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online