fbpx

Måste jag betala min frus skulder?

Hej,

Jag är gift och under äktenskapet har vi tagit lån tillsammans. Det är bara jag som står på lånen. Kommer jag att behöva betala alla lån själv när vi skiljer oss?

Hej och tack för din fråga,

Respektive make svarar för sina egna skulder, vilket innebär att den ena maken inte behöver betala för den andres skulder.[1] Du kommer alltså själv svara för dina egna skulder, men du kommer att få göra avdrag för skuldtäckning i bodelningen för dem. Det innebär att dina skulder kommer räknas av giftorättsgodset och därav kommer lånet att påverka bodelningen, trots att det är du som står på lånen.

Efter en skilsmässa ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, och ofta upprättar man ett bodelningsavtal. Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods och således att allt omfattas i bodelningen. Detta är under förutsättningen att det inte finns något äktenskapsförord eller att egendom på annat sätt utgör enskild egendom.[2] Från makarnas giftorättsgods ska avdrag göras för att täcka skulderna, så kallad skuldtäckning. Enligt huvudregeln är det värdet som återstår av giftorättsgodset efter att avdrag för skulder gjorts, som delas lika mellan makarna. Vid beräkning av makarnas andelar i boet får alltså en make ta undan så mycket tillgångar så att det räcker till hens skulder, innan bodelning genomförs.[3]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1]  1 kap. 3 § Äktenskapsbalken
[2] 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken
[3] 11 kap. 2 och 3 §§ Äktenskapsbalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas