fbpx

Måste man dela lika på giftorättsgodset vid en skilsmässa, eller kan man bestämma själva även utan äktenskapsförord?

Hej,

Jag och min sambo ska gifta oss och har pratat om huruvida vi ska skriva äktenskapsförord eller inte. Vi är båda överens om att vid eventuell skilsmässa inte dela upp våra tillgångar och skulder. Jag har en hel del sparade pengar efter arv samt aktiesparande, men min sambo har nästan inga sparade pengar. Han tycker inte att han har någon rätt till mina ärvda pengar och säger att han inte kommer vilja ta emot pengar vid en eventuell bodelning. Min fråga är därför, behöver vi skriva äktenskapsförord även fast vi har en muntlig överenskommelse? Och om vi inte skriver äktenskapsförord, kan vi då ändå skilja oss utan att dela upp giftorättsgodset så länge båda är överens?

Hej och tack för din fråga,

Vi en skilsmässa ska er egendom som utgångspunkt fördelas lika sinsemellan genom en bodelning, enligt den så kallade hälftendelningsprincipen.[1] En muntlig överenskommelse är inte juridiskt bindande som ett äktenskapsförord, och kan därför inte göras gällande vid en eventuell tvist. Om ni skiljer er hade din partner därmed kunnat kräva hälften av din egendom, oavsett vad ni kommit överens om muntligen tidigare.

För att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt bindande måste nämligen vissa formkrav vara uppfyllda. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makar samt registreras hos Skatteverket.[2] För det fall dessa formkrav inte är uppfyllda är äktenskapsförordet inte juridiskt bindande och kan inte kan göras gällande vid en bodelning.

Det finns ingen sanktion för det fall ni väljer att inte genomföra en bodelning. Så länge ni båda är överens behöver ni därför inte dela upp giftorättsgodset. Men även om ni känner likadant just nu är det inte säkert att så är fallet längre fram vid en eventuell äktenskapsskillnad. Om någon av er i den situationen vill genomföra en bodelning, har denna rätt till hälften av giftorättsgodset oavsett vad ni muntligen avtalat om tidigare. Rådet är därför att upprätta ett äktenskapsförord trots att ni känner likadant just nu, eftersom det är det enda som kan göra överenskommelsen bindande längre fram.

Om ni behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord är ni välkomna att boka ett kostnadsfritt inledande möte.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB)
[2] 7 kap. 3 § ÄktB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas