Måste vi betala fakturan?

Hej,

Efter en badrumsrenovering hemma blev slutfakturan 19 000 kronor dyrare än den ursprungliga offerten, och det vill vi inte betala. Under arbetets gång har vi som kunder beställt ett antal extra tjänster, men kostnaden för dessa arbeten framgår tydligt av slutfakturan och utgör alltså inte de 19 000 kronorna. Denna summa menar säljaren bland annat beror på rörmokarens extratimmar då rören var mer svårarbetade än väntat, fler liknande arbeten som de behövt utföra samt materialkostnader. Kan vi vägra att betala dessa 19 000 kronor?

Hej och tack för din fråga,

Enligt konsumenttjänstlagen har säljaren, under vissa omständigheter, rätt att ta ut pristillägg. Det kan göras om säljaren har utfört nödvändiga tilläggsarbeten, eller om arbetet har fördyrats på grund av omständigheter som beror på köparen. Säljaren måste dock alltid vara noga med att lyssna till köparens intressen och samråda med denne innan tilläggsarbeten utförs.

Däremot kan säljaren vid särskilda tillfällen ha rätt att utföra tilläggsarbeten utan samråd med köpare, om denne inte gått att få tag på. Då ska priset för dessa arbeten vara obetydligt, eller lågt i förhållande till den avtalade tjänsten, eller om det finns särskilda skäl att anta att köparen önskar få tilläggsarbetet utfört. Om säljaren ser att det föreligger fara för köparen om dessa arbeten inte utförs, får denne utföra arbetet utan samråd. I kostnaden för dessa tilläggsarbeten bör man också kunna ta betalt för använt material.

Ett pris som inte överskrider 15 % av den lämnade offerten, kan anses skäligt. Detta under förutsättning att det inte avtalats om ett fast pris, ett pristak eller liknande.

Skulle man som konsument uppleva att fakturan inte stämmer kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt ger vägledning. Det ska dock nämnas att näringsidkaren inte har någon skyldighet att följa den vägledning som ARN lämnar. Skulle ARN inte vara till någon hjälp så finns alltid möjligheten att stämma säljaren i domstol.

Vänliga hälsningar

Zeihersborger & Co.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas