Måste vi betala fast huset är obeboeligt?

Hej,

Jag har en diskussion med ordföranden i vår samfällighetsförening. Vi har övertagit en tomt från mina föräldrar och planerar nu att riva befintligt hus och bygga nytt, alternativt helrenovera och bygga ut. Nu har vi fått en räkning från styrelsen där vi ska betala avgiften för fast boende (samfälligheten inberäknar både fast boende och sommarboende).

Det låter konstigt att vi ska betala full avgift innan huset är beboeligt och vi flyttar in. För tillfället är vi boende på annan adress och tycker att det är märkligt att man kan räknas som fast boende under ett pågående rivnings- samt byggningsarbete. Vad är det som gäller?

Hej och tack för din fråga,

Eftersom ni övertagit fastigheten är ni automatiskt medlemmar i samfälligheten. Därför finns det inte ett problem i sig att avgifter faller ut på er.

Vilka avgifter och hur en samfällighetsförening ska bedrivas regleras i första hand genom föreningens stadgar och lagen om förvaltning av samfälligheter.[1] Du bör därför som utgångspunkt granska stadgarna för att bringa klarhet i vilka avgifter om får tas ut av delägarna, och på vilka grunder.

I det fall du anser att ett avgiftsbeslut fattats felaktigt finns det möjlighet att klandra det genom att väcka talan i domstol. Läs gärna vidare om ämnet i vår handbok i samfälligheter, eller boka en 20 min konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.