fbpx

Måste vi göra en skriftlig bodelning vid skilsmässa eller vad kan hända annars?

Hej,
Vi skiljde oss år 2006. Vi har fördelat all egendom mellan oss, men vi har inte upprättat någon skriftlig handling över bodelningen. Är vi skyldiga att göra det och vad kan i så fall konsekvensen bli om vi inte gör det?

Hej och tack för din fråga,

En bodelning ska göras vid ett äktenskaps upplösande och en handling ska upprättas över bodelningen med respektives underskrift enligt 9 kap. 1 och 5 §§ äktenskapsbalken. Undantag från detta gäller om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Om en formenlig bodelning inte har utförts kan vardera make begära att en sådan sker.

Vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas