Tillbaka Ställ en fråga

Måste vi sälja den ärvda bostaden?

Hej!

År 2015 var vi fyra syskon som ärvde en fritidsbostad på arrendetomt. Ett syskon köptes ut omgående. Nu har ännu ett syskon nämnt att han vill sälja.
Har vi två kvarvarande syskon rätt att köpa hans del baserat på en marknadsmässig värdering eller kan han kräva att bostaden läggs ut till försäljning?

Hej och tack för din fråga!

Den aktuella lagen, Samäganderättslagen, är inte tvingande, detta innebär att ni har möjlighet att avtala syskonen emellan om hur själva samägandet ska se ut. Ni kan då givetvis komma överens om att ni köper ut ert syskon till marknadspris så som du beskrivit, men om ni inte kommer överens om något pris och om ni inte har ett avtal er emellan så kan det tredje syskonet begära att bostaden bjuds ut på offentlig auktion. För att hindra en sådan auktion krävs att man visar synnerliga skäl för anstånd, vilket brukar vara väldigt svårt i de flesta fall.

Läs mer om arv och bouppteckning här.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga advokaten

010-33 33 888