Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Måste vi ta ett gemensamt lån för renoveringen?

Hej,

Jag och en släkting äger varsin halva i ett fritidshus. Vi ska göra en renovering och behöver därför ta ett lån. Det finns ett gammalt pantbrev på huset. Om den ene av oss har kontanta medel, är vi ändå tvungna att ta ett gemensamt lån?

Hej och tack för din fråga.

Ett pantbrev fungerar som en form av säkerhet till betalning. Säkerheten består i att borgenären vid eventuella betalningssvårigheter erhåller en förmånsrätt att framför andra få betalning för sin fordran genom fastigheten. Om flera pantbrev tagits ut gäller dem i turordning.

Om en fastighet är samägd krävs det att samtliga delägare är överens för att belåna huset, 2 § samäganderättslagen. Finns samtycke, och bara en av delägarna vill belåna fastigheten, är det begränsat till dennes andel. Problem kan dock uppstå om lånet inte kan betalas. Långivaren kan då kräva att fastigheten säljs på auktion, 6 § samäganderättslagen.

Avslutningsvis är det ytterst banken som avgör huruvida ett lån kan ges.

Vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online