fbpx

Min exmake vabbar inte, kan jag få ersättning för tiden som jag vabbat?

Hej,

Vår gemensamma dotter har varit sjuk i den omfattning att jag har förlorat cirka 50 000 kr i inkomst på grund av de dagar jag vabbat. Min exmak har inte tagit något ansvar utan arbetat hela tiden. Jag anser att han ska dela denna förlust med mig men han vägrar och det går inte att diskutera med honom. Vad gäller?

Hej och tack för din fråga,

Hur man ska göra med inkomstförlust på grund av VAB när man är separerade är inte reglerat i lag. Generellt kan sägas att om barnet bor växelvis är det den förälder som har barnet hos dig som har ansvar över barnets dagliga välmående under tiden som barnet bor hos denne. Detsamma gäller om barnet skulle ha umgänge hos en av föräldrarna om något annat inte är avtalat. Är det så att barnet bor heltid hos den ena föräldern blir det tyvärr denne som får vabba.

Att notera är dock att om den vabbande föräldern förlorat inkomst på grund av vabbandet så kan detta påverka eventuellt underhållsbidrag som erhålls från den andra föräldern. Gällande kostnader för barnets underhåll ska var förälder stå för den sinsemellan efter sin förmåga. Underhållsbidrag regleras genom dom eller avtal, om det inte går att nå en överenskommelse genom avtal kan man ta hjälp av en jurist för att påbörja en domstolsprocess i syfte att fastställa underhållsbidraget.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas