Min granne lät mig parkera min bil på hans tomt om jag betalade för byggarbetet. Får han nu ta tillbaka parkeringsplatsen?

Hej,

Min granne tyckte inte om att jag parkerade mina bilar på en gemensam yta, så han frågade mig om jag ville ha en bit av hans tomt att parkera på. Vi såg ut en bra yta som låg i anslutning till min tomt, mätte upp ytan han kunde tänka sig att upplåta och tog i hand. Därefter flyttade jag mitt staket, fick hjälp av en annan granne med grävare att flytta träd och jord med mera. Jag beställde grus och fixade till en bra parkering. Idag, ca 2 år senare kommer grannen till mig och säger att jag inte får parkera min bil på hans tomt längre.

Kan han ta tillbaka ytan bara sådär? Jag har lagt ut både pengar, tid och arbete på parkeringsplatsen. Det var ju dessutom han själv som föreslog den här lösningen. Vi tog i hand om det men skrev aldrig några papper. Det känns som att han lurade mig till att betala en parkeringsplats som han hade för avsikt att använda själv.

Hej och tack för din fråga,

Din granne har troligtvis rätt att säga upp avtalet, men i regel har du rätt till en viss uppsägningstid.

Det föreligger ett muntligt avtal mellan dig och din granne och dessa är precis lika giltiga som skriftliga avtal.[1] Det innebär att det som du och din granne har avtalat om är det som ska följas. Det är dock svårt att bevisa vad ett muntligt innehåller om den andra parten skulle hävda motsatsen.

Jag tolkar din fråga som att du och din granne inte avtalat om någon ersättning för nyttjandet av hans fastighet och att någon ersättning inte heller har betalats. Jag tolkar det också som att ni inte vid avtalets ingång har diskuterat hur länge du skulle få parkera din bil på hans fastighet eller hur ni eventuellt skulle säga upp avtalet. Om någon ersättning inte utgått för nyttjandet av delen av fastigheten rör avtalet en benefik upplåtelse, alltså en upplåtelse som är till förmån för dig som får lov att använda ytan utan vederlag.

Om upplåtelsen sker utan att någon tidsbegränsning bestäms så kan den gälla i max 25-50 år, beroende på om egendom är del av detaljplan eller inte.[2] Om inget har avtalats om hur länge upplåtelsen ska gälla så blir upplåtarens avsikt avgörande. Om upplåtelsen sker tillsvidare kan avtalet sägas upp med skälig uppsägningstid. Ett halvår har ansetts vara skälig uppsägningstid, men det varierar från fall till fall.[3]

Om det är så att du betalar ersättning för upplåtelsen skulle det kunna anses som lägenhetsarrende, om parkeringsplatsen är på öppen mark utomhus.[4] Ett lägenhetsarrende kan ingås på bestämd tid, tills vidare eller på livstid. Avtalet är däremot inte heller i detta fall bindande längre än 50 år, alternativt 25 år. Om det avser ett avtal som löper tills vidare upphör avtalet att gälla den fardag (14 mars) som inträffar närmast efter sex månader från det uppsägning skedde.

Din granne bör alltså ha rätt att säga upp avtalet, men hen måste ge dig skälig uppsägningstid.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 1 § AvtL
[2] 7 kap. 5 § JB
[3] NJA 2004 s. 288
[4] 8 kap. 1 § JB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.