Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Min inkomst är lägre än min exmans men vi betalar lika mycket för barnen, har jag rätt till underhållsbidrag?

Hej,

Jag skiljde mig för några år sen och min exman och jag har tre barn ihop. Den stora bor nästan alltid hos mig och de yngsta bor hos mig varannan vecka. Min inkomst är betydligt längre än hans men vi betalar lika mycket för barnen. Har jag rätt till underhållsbidrag från honom?

Hej och tack för din fråga,

Föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, och med hänsyn till barnets inkomster, tillgångar och sociala förmåner. Föräldrarna ska sinsemellan svara för underhållet efter förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken, FB).

En förälder som inte har del i vårdnaden och inte bor varaktigt tillsammans med barnet ska betala underhållsbidrag till barnet. Detsamma gäller en förälder som har del i vårdnaden, om barnet bara bor varaktigt tillsammans med den andra föräldern (7 kap. 2 § FB). Var barnet är varaktigt bosatt kan till exempel bero på var det är folkbokfört och den faktiska tiden som det spenderar hos respektive förälder.

Vid växelvis boende kan en förälder, som har ett större ekonomiskt utrymme än den andra och försummar sin underhållsskyldighet, åläggas att betala underhållsbidrag (7 kap. 6 § FB och NJA 2013 s. 955).

Vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online