Min make vägrar samarbeta gällande bodelningen, vad kan jag göra?

Hej,

Min man vägrar att sälja huset trots att banken sagt att de inte kan bevilja lån till att köpa ut mig, vad kan jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Bestämmelser om äktenskapsskillnad och bodelning återfinns i Äktenskapsbalken. I 17 kapitlet finns regler om hur man kan gå tillväga om två makar inte kan komma överens vid en bodelning, man har då rätt att hos rätten ansöka om bodelningsförrättare. Denne har mandat att fatta bindande beslut för parterna gällande bodelningen och kan således framtvinga ett avslut vad gäller bodelningsfrågan. Båda makarna står solidariskt för kostnaden för bodelningsförrättaren, detta innebär att om en make vägrar att betala kan bodelningsförrättaren kräva betalning till fullo av den andra makan. Den av makarna som betalar får en fordran på delen överstigande hälften av kostnaden gentemot den ickebetalande makan.

Fram tills att äktenskapsskillnaden fastställs är makarna ekonomiskt fortfarande att anses som gifta. Efter äktenskapsskillnaden skall en bodelning genomföras, vid bodelningen ingår all egendom som är giftorättsgods (det vill säga all egendom som inte är enskild), 10 kap. 1 § och 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Efter att bodelningen fastställts blir de före detta makarna som regel samägare av tidigare giftorättsgods som ägts gemensamt, 13 kap 5 § ÄktB.

Egendom och fastighet som samägs regleras i lag (1904:48 s.1) om samäganderätt enligt vilken en samägare har möjlighet att hos rätten söka om förordnande av en god man för offentlig auktion av samägd sak eller fastighet. Andra samägare kan ansöka om anstånd för auktionen om det föreligger synnerliga skäl för detta. Om det inte finns något avtalat hinder för auktionen kan således ej övriga samägare hindra auktionen utan endast ansöka om anstånd. Offentlig auktion tenderar att inte vara lika inkomstbringade som vanlig försäljning och innebär dessutom extrakostnader i form av den gode mannen. Det är dock ett tillvägagångssätt för att framtvinga en lösning eller eventuellt framtvinga annan överenskommelse parterna emellan då det inte är ovanligt att den ovillige parten kommer till insikt att det är till dennes fördel att verka för fullfölja bodelningen istället för att tvingas sälja fastigheten vid en offentlig auktion.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas