Min mamma sålde min katt när jag låg på sjukhus. Kan jag kräva tillbaka den av köparen?

Hej,

Jag har en katt som jag haft i många år och som är den enda nära familjemedlemmen jag har. När jag för någon månad sedan blev inlagd på sjukhus ställde min pappa och styvmamma upp på att ta hand om honom tills jag kunde komma hem igen. När jag väl blev utskriven och skulle åka och hämta katten så visar det sig att min styvmamma sålt honom på Blocket. Hon vägrade först berätta till vem, men jag lyckades till slut få fram ett namn och adress. Jag har varit i kontakt med köparen men hon vägrar ge tillbaka min katt. Hur ser mina chanser ut att få tillbaka honom om jag anlitar advokat?

Hej och tack för din fråga,

Den nya ägarens rätt till din katt beror på huruvida denna köpt katten i god tro eller inte. Om så är fallet saknar det relevans att din styvmamma sålt katten utan din tillåtelse, eftersom det då blir ett så kallat godtrosförvärv. Köparen av katten anses då vara den rätta ägaren. Mot lösen skulle du dock fortfarande kunna ha rätt att få tillbaka din katt.

Godtrosförvärv avser lösa saker. Djur är i lagens mening att se som saker och omfattas således av regleringen om godtrosförvärv.[1] Ett godtrosförvärv medför att den som köpt egendom av en person som inte var ägare till eller var behörig att råda över köpeobjektet, får rätt till egendomen om köpet har skett i god tro. God tro i sin tur innebär att köparen inte misstänkt eller borde ha misstänkt att säljaren saknade rätt att förfoga över egendomen. För att avgöra huruvida köparen kan ansetts ha varit i god tro ser man till omständigheterna vid köpet.[2]

I ditt fall kan det vara aktuellt att se över huruvida det framgått att din styvmamma inte är den egentliga ägaren, antingen i annonsen eller i samband med att köparen skulle hämta katten. Enligt förarbeten ska man som köpare vara särskilt försiktig vid köp där någon uppger sig sälja egendom för någon annans räkning.[3] Finns det något ägarbevis eller försäkringspapper som köparen fått kan även detta tala för att hon hade anledning att anta att katten tillhörde någon annan.

Har egendomen däremot stulits från den ursprungliga ägaren, i detta fall du, så spelar köparens god tro inte någon roll eftersom man har rätt att få tillbaka stulen egendom.[4] Dock verkar det i ditt fall inte röra sig om en stöld då du självmant överlämnat katten.

Det finns en möjlighet att mot lösen återfå egendom som har förlorats genom godtrosförvärv. Lösenbeloppet ska motsvara köpeskillingen samt eventuella förbättringskostnader. Detta ska ske inom 6 månader från det att den ursprungliga ägaren fick reda på eller kan antas ha fått reda på att köpet gjorts.[5]

Sammanfattningsvis kan konstateras att du har två möjligheter till att få tillbaka din katt. Du kan antingen hävda att köpet inte skett i god tro och försöka visa på att köparen borde ha insett att din styvmamma saknade rätt att förfoga över katten. Man kan då föra en talan i domstol om att egendomen ska återgå. Lyckas du inte visa på att köparen haft insikt i situationen kan du istället begära att få tillbaka katten mot lösen.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 § Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL)
[2] 2 § GFL
[3] Prop. 1985/86:123 s. 21
[4] 3 § GFL
[5] 5 § GFL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.