Min exman är anmäld för misshandel, kan jag få ensam vårdnad?

Hej,

Min exman har av sjukvården i sitt hemland blivit anmäld för misshandel på vår gemensamma sons lillebror och jag har därför på rekommendation av socialen behållit vår son på heltid.

Exmannen har aldrig betalat underhåll till vår son och vägrat att medverka till att jag ska få underhållsstöd från Försäkringskassan. Han har inte medverkat till vår bodelning, vägrat samarbetssamtal via familjerätten och hotat mig med polisanmälan när jag försökt hämta vår son efter att han uttryck att han vill hem till mig. Min exman vägrar också att lyssna när jag försökt prata med honom om vår sons mående. Nu har exmannen också hos Kronofogden hävdat att jag har en skuld till honom, vilket inte stämmer.

Min fråga är, hur stor är chansen för mig att få ensam vårdnad?

Hej och tack för din fråga,

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid en bedömning av vad som är barnets bästa fästs särskilt avseende vid risken för att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken, FB).

Rätten kan besluta om att ge en av föräldrarna ensam vårdnad. Inför ett sådant beslut beaktas särskilt föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB).

Vidare ska rätten anförtro en förälder ensam vårdnad om den andra föräldern vid utövandet av vårdnaden brister i omsorgen om barnet på så sätt att det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 7 § FB).

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.