Min man blev påkörd av en bil när han var alkoholpåverkad. Kan försäkringsbolaget neka oss ersättningt?

Hej,

Min man hade varit ute på en pub och var på väg till busshållplatsen. Han hade druckit rätt mycket och var därför lite vinglig. Han trampade snett och ramlade ut på gatan från trottoaren. Där kom det en bil, och min man blev påkörd. Han klarade sig relativt bra men är fortfarande i rehab. Nu är jag orolig att försäkringsbolaget kommer anse att han bidragit till skadan själv, eftersom han gick alkoholpåverkad nära trafik. Har de rätt att neka oss trafikskadeersättning?

Hej och tack för din fråga,

Som huvudregel ska personskada som uppkommer till följd av trafik ersättas från fordonets trafikförsäkring.[1] Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan dock jämkas om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan.[2] Av frågan framgår inte att din man skulle haft uppsåt, det vill säga haft för avsikt, att medverka till skadan. I stället får en bedömning göras om din man genom grov vårdslöshet bidragit till trafikskadan.

Vid bedömningen av grov vårdslöshet ska det i var särskild situation prövas hur skäligt det är att en jämkning sker. I lagen anges dock att jämkning kan ske, vilket innebär att en jämkning inte ovillkorligen måste ske. Det har emellertid anförts att det i vissa situationer kan uppfattats som stötande om full ersättning under alla förhållanden ska utgå till den som till exempel gjort sig skyldig till en mycket allvarlig överträdelse av trafikreglerna och visat uppenbar hänsynslöshet och likgiltighet för andra trafikanters säkerhet.[3] Utifrån omständigheterna i frågan verkar din man inte ha medverkat till skadan genom sådan grov vårdslöshet. Därmed kommer din man troligtvis kunna få full ersättning för sina skador från fordonets trafikförsäkring.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 11 § TsL
[2] 12 § TsL
[3] Prop. 1975/76:15 s. 69

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.