Min man vill kasta ut mig från lägenheten – vad gör jag?

Hej,

Jag är gift och har tre barn, alla under 18 år. Jag har inget fast jobb och min man vill nu kasta ut mig ur lägenheten för att det är hans namn som står på kontraktet. Jag vet inte hur jag ska göra med skilsmässoansökan för att få vara kvar i lägenheten. Han sa även att barnen ska bo hos oss några veckor i taget, två hos honom och två hos mig.

Hej och tack för din fråga,

Kan du och din make vid skilsmässa inte enas om vem av er som ska bo kvar i bostaden fram tills bodelningen sker, har var och en av er möjlighet att ansöka om kvarsittningsrätt i tingsrätten. Tingsrätten kommer då att fatta ett tillfälligt beslut om vem av er som ska få bo kvar. Att endast din mans namn står på hyreskontraktet är i detta fall irrelevant. Det är nämligen vilken make som bäst behöver den gemensamma bostaden som ska vara avgörande för tingsrättens tillfälliga beslut. Vid en eventuell ansökan om kvarsittningsrätt åligger det således dig att motivera varför du har störst behov av att bo kvar i lägenheten.

Ansökan om kvarsittningsrätt kan göras redan inför den eventuella betänketiden på sex månader. Du behöver således inte vänta tills äktenskapsskillnaden (skilsmässan) har gått igenom innan du kan ansöka om detta. Det kan förtydligas att betänketid kommer att föregå äktenskapsskillnaden i ditt fall om något av dina tre barn är under 16 år, eller ni båda makar begär att betänketid ska löpa.

Det permanenta beslutet om vem av er makar som får bo kvar i lägenheten tas vid bodelningen. Enligt lagen är det den make som bäst behöver bostaden som ska få bo kvar (i enlighet med vad som gäller för det tillfälliga beslutet). Kan du och din man själva inte komma överens om vem som ska få bo kvar, kan ni vända er till tingsrätten och ansöka om en bodelningsförättare. Bodelningsförättarens primära uppgift är att försöka få er makar att förlikas, men ytterst har bodelningsförättaren även befogenhet att besluta vilken make som ska få bo kvar.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas