Min mans morfar vill hjälpa oss att betala av våra skulder. Kan han göra det trots att han är sjuk och har andra bröstarvingar?

Hej,

Min mans morfar vill hjälpa oss ekonomiskt och betala av våra skulder och lån. Vi undrar nu hur vi kan gå till väga. Hur blir det med registreringen av gåva (då beloppet överstiger 150 000 kr) till skatteverket, och behöver vi göra någon sådan även om han betalar direkt till vår bank? Han vill gärna hjälpa oss nu medan han är i livet, eftersom han är övertygad om att han inte kommer vara det så länge till då han blivit allt sämre på senare tid. Min mans mamma är fortfarande i livet och likaså ett syskon till henne, som båda är bröstarvingar. Jag tror inte vi kommer ärva något, såvida han inte skrivit ett testamente. Hur ska vi göra för att det inte ska uppstå en arvstvist?

Hej och tack för din fråga,

Enligt lag ska gåvor som en person ger till en bröstarvinge räknas som förskott på arv, om ingenting annat har angivits. Eftersom du och din man inte är legala arvingar kan eventuella gåvor ni får därmed inte heller avräknas som förskott på arv. Detta gäller så länge din mans mamma är i livet vid gåvotillfället, eftersom arvet enligt den legala arvsordningen annars övergår till din man.

Det finns inget krav på att det skrivs ett gåvobrev vid en penningöverföring. Det kan dock för er trygghets skull vara bra att upprätta ett sådant ändå, där det tydligt framgår att gåvan inte ska räknas som förskott på arv. På så sätt kan ni undvika framtida frågetecken och tvister mellan till exempel arvingar.

Att din mans morfar är sjuk är i sig ingenting som hindrar att han kan ge er en gåva, så länge han inte är så pass sjuk att någon av ogiltighetsgrunderna i avtalslagen blir tillämplig, till exempel att avtalet är ogiltigt på grund av ocker eller att det är oskäligt.[1] Däremot skulle det så kallade förstärkta laglottsskyddet kunna aktualiseras. Det förstärkta laglottsskyddet innebär att, för det fall arvlåtaren, det vill säga din mans morfar, under sin livstid givit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till syftet är att likställa med testamente, ska motsvarande del av den bortgivna egendomen återbäras. Så kan vara fallet framför allt om gåvotillfället inträffade när arvlåtaren var jämförelsevis nära förestående döden, vilket du uppger kan vara fallet rörande din mans morfar.

Vid laglottens beräkning ska värdet av den bortgivna egendomen i sådana fall läggas till kvarlåtenskapen, det vill säga den egendom som tillhör den avlidna personen. Kvarlåtenskapen beräknas då som om gåvan inte givits. Om det finns tillräckligt med tillgångar för att bröstarvingarna ska få ut sin laglott (hälften av vad bröstarvingen skulle ha rätt till enligt lag) behöver du inte återbära pengarna. Saknas emellertid medel för att bröstarvingarna ska få ut sin laglott ska pengarna i sådana fall återbäras. En bröstarvinge som vill påtala detta ska väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren avslutades, annars är dennes rätt till talan förlorad.[2]

Ni har ingen skyldighet att registrera någonting hos Skatteverket. Skatteverket registrerar endast gåvobrev avseende gåvor mellan makar. Den uppgiftsskyldighet som gäller vid överföringar över 150 000 kr gäller endast vid överföringar från utlandet.[3]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i våra handböcker i arv samt gåvobrev.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] Ogiltighetsgrunderna i 3 kap. Avtalslagen
[2] 7 kap. 4 § Ärvdabalken
[3] 23 kap. 1 § Skatteförfarandelagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.