Min mor gav bort huset till en av mina bröder. Får hon göra så?

Hej,

Jag har tre bröder, varav två av dem har bott hela sina liv med med vår mor i hennes hus. Vi andra två har bott i egna lägenheter. Vår mor har nyligen avlidit efter en lång tids sjukdom. För cirka tre år sedan bestämde hon sig för att ge bort huset till en av mina bröder, för att vi andra inte skulle få något när hon gick bort. Jag har nu hört att hon inte kan göra så eftersom vi har rätt till vår laglott, stämmer det?

Tack på förhand!

Hej och tack för din fråga,

Arvsordningen i Sverige regleras i ärvdabalken. Barn, det vill säga arvlåtarens avkomlingar, kallas enligt lagen för bröstarvingar. Bröstarvingar ska som utgångspunkt få lika lott, vilket innebär att arvet ska delas upp lika mellan barnen. Denna lika del kallas för arvslott.[1] Om jag förstår frågan rätt har du tre bröder och arvet ska därmed delas lika mellan er fyra, det vill säga ¼ var.

Genom testamente får en person däremot, med vissa begränsningar, förordna om sin kvarlåtenskap så att fördelningen av tillgångarna sker i enlighet med testamentet i stället.[2] Precis som det framgår av din fråga stämmer det dock att bröstarvingar som utgångspunkt alltid har rätt till sin laglott. Laglotten består av halva arvslotten och är den del av arvet som den avlidne inte får testamentera bort.[3]

Av frågan framgår att en av dina bröder fått huset för tre år sedan då din mor levde. Huset kan då räknas som ett förskott på arv.[4] Värdet på huset ska därför räknas av från broderns arvslott vid arvsfördelningen. Det är husets värde vid gåvodagen som ska avräknas.[5] Om er mor hade tillgångar utöver huset vid dödsdagen som täcker er andra barns andelar räknas endast husets värde bort från din ena broders andel. Vid händelsen av att din mor inte hade andra tillgångar och även ert arv finns i huset är det en annan process.

Enligt huvudregeln är inte den arvinge som mottagit något i förskott skyldig att återbära överskottet, det vill säga kompensera er andra syskon.[6] Men om arvlåtaren i livstiden bortgivit egendom under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan kan likställas med ett testamente ska motsvarande del av den bortgivna egendomen återbäras eller, om det ej kan ske, ersättning utgivas för dess värde.[7] Så kan vara fallet framför allt om gåvotillfället inträffade när arvlåtaren var jämförelsevis nära förestående döden eller om arvlåtaren, trots att egendomen formellt givits bort, fortfarande hade rätt att nyttja egendomen. Om er mor gett er bror bostaden i syfte att minska arvet för resterade barn kan det argumenteras för att handlingen kan likställas med ett testamente.

Om du vill väcka talan mot gåvotagaren, din bror, ska du göra det inom ett år från det att bouppteckningen avslutades.[8]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om arv.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB)
[2] 9 kap. 1 § ÄB
[3] 7 kap. 1 § ÄB
[4] 6 kap. 1 § ÄB
[5] 6 kap. 3 § ÄB
[6] 6 kap. 4 § ÄB
[7] 7 kap. 4 § 1 st. ÄB
[8] 7 kap. 4 § 2 st. ÄB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.