Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Kan mitt ex tvinga mig att flytta på två veckor?

Datum: 19/12/2023

Hej,

Jag och min sambo ska separera och han kommer ta över vår gemensamma bostadsrätt. Han säger att jag får två veckor på mig att hitta ett nytt boende, men jag tycker inte att det känns rimligt. Finns det någon lag eller rekommendation över hur lång tid jag bör få på mig att hitta ett nytt boende?

Hej och tack för din fråga,

Som jag förstår det har ni köpt bostadsrätten tillsammans för att bo i och den räknas därför som samboegendom.[1] Bostaden ska då ingå i en eventuell bodelning. Till skillnad från vad som gäller vid äktenskapsskillnad är bodelning vid samboförhållandens upphörande frivilligt och sker först efter att någon av samborna begär det.[2] Eftersom bostaden är samboegendom och ni båda äger den är det ingen av er som har bättre rätt till den förrän en bodelning har gjorts. Först när bodelningshandlingen upprättats och skrivits under är det din sambo som i så fall övertar bostaden. Det är även först då han kan tvinga dig att flytta ut. På ansökan av en sambo kan domstolen dock i fråga om en bostad som ska ingå i en bodelning bestämma vem av samborna som ska ha rätt att bo kvar till dess att bodelningen har gjorts.[3]

För det fall bostaden inte utgör samboegendom kan den sambo som inte äger bostaden ha rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon anses ha störst behov av bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Det krävs i så fall alltså ganska mycket för att den andra sambon ska ta över bostaden. Den som övertar bostaden ska då också ersätta den andra sambon för bostadens värde.[4] Även i detta fall kan kvarsittningsrätt aktualiseras. Domstolen får då, för tiden till dess att frågan har avgjorts genom dom, på begäran av någon av samborna bestämma vem av dem som ska ha rätt att bo kvar.[5] Sambolagen reglerar alltså inte hur lång tid en sambo får kvarstanna i bostaden.

Om ni redan har bodelat och din sambo övertagit bostaden, så har han rätt att bestämma dag för när du ska flytta ut. Motsätter du dig att flytta kan din sambo kontakta Kronofogden och begära handräckning.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om bodelning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 § Sambolagen (SamboL)
[2] 8 § SamboL
[3] 28 § SamboL
[4] 22 § SamboL
[5] 31 § SamboL

Se hela svaret
Josefine

Josefine Rosén

Förstejurist på Zeijersborger & Co och verksam i branschen sedan 2017 med expertis inom ekonomisk familjerätt och personskador. Tagit masterexamen i Affärsjuridik vid Linköpings universitet.  

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.