Tillbaka Ställ en fråga

Min sambo körde rattfull och förstörde ett staket – gäller inte försäkringen då?

Min sambo körde rattfull och in i ett staket. Försäkringsbolaget återkräver nu hela beloppet för reparation av staketet och hänvisar till paragraf 20 i trafikskadelagen. Jag ser inget i paragraf 20 om försäkringsbolags rätt till återkrav, däremot i paragraf 21 där försäkringsbolaget har rätt till återkrav på maximalt 1/10 prisbasbelopp när det gäller fysisk person. Är det jag som läser fel?

Hej och tack för din fråga. Då din sambo kört berusad har han gjort sig skyldig till ett brott i enlighet med lagen om straff för vissa trafikbrott. Då har försäkringsbolaget enligt 20 § trafikskadelagen, andra ledet, rätt att kräva honom på det belopp som de betalt till den som drabbades av skadan. Lagtexten är svår att förstå men det låter som om försäkringsbolaget har på fötterna då de kräver din sambo på betalning.

Fråga advokaten

010-33 33 888