Min son är omhändertagen av socialtjänsten, vad gäller?

Hej,

Min son är omhändertagen av socialtjänsten, vad gäller?

 

Hej och tack för din fråga,

Svaret på frågan blir beroende av om barnet är omhändertaget med stöd av Lagen om vård av unga (LVU) eller socialtjänstlagen (SoL).

Den grundläggande skillnaden mellan LVU och SoL är att en placering enligt SoL är frivillig och bygger på samtycke från vårdnadshavaren. Bedömer socialtjänsten att samtycke till nödvändig vård inte föreligger eller om samtycket är osäkert kan socialtjänsten ansöka om vård enligt LVU hos Förvaltningsrätten.

Oavsett om placeringen sker med LVU eller SoL upprättas en vårdplan där det står vad barnet behöver under placeringen och vad som krävs för att barnet ska kunna flytta hem igen. Vården ska genomföras så långt det är möjligt i samförstånd med vårdnadshavarna.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

 

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Integritetspolicy


Sök i vår frågedatabas