Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Min son har blivit LVM-placerad, vad kan man göra?

Hej,

Min son har precis fått besked av förvaltningsrätten att LVM är fastställd i 6 månader. Han har försökt med öppenvård och behandlingshem men har känt att detta inte skulle fungera. Han gjorde en orosanmälan efter att han inte kände att det skulle fungera och fick då LVM. Kan man göra något mer för att hjälpa honom eller kan man hjälpa honom på något annat sätt?

 

Hej och tack för din fråga,

Som huvudregel gäller att beslut om tvångsvård fattas endast i sista hand då alla andra alternativ är uttömda. Beslut om vård kan fattas om någon är i behov att komma ifrån sitt beroende, vården inte kan tillgodoses på annat sätt och missbruket innebär att att den vårdbehövande utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Har LVM dömts ut har således bedömning gjorts att detta är det enda alternativet för att förhindra sådan skada om beskrivs ovan.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online