Min son hotar att sätta mig under förvaltarskap. Kan han verkligen göra det?

Hej,

I vintras köpte jag ett mindre radhus till en av mina söner. Eftersom han har haft det svårt ekonomiskt så ville jag hjälpa honom att komma på fötter igen. När hans bror fick reda på detta blev han mycket upprörd och tyckte att jag gett bort hans framtida arv. Nu anser han att jag inte kan hantera pengar längre, anklagar mig för att vara gammal och senil och säger att han ska ansöka om att bli min förvaltare. Jag är 75 år, frisk som en nötkärna och har absolut inga problem med att sköta min ekonomi. Kan min son verkligen göra så här mot mig?

Hej och tack för din fråga,

Förvaltarskap är en väldigt ingripande åtgärd i den personliga sfären. Därför är mindre ingripande åtgärder i huvudregel att föredra, som till exempel godmanskap. För godmanskap krävs samtycke från den som ska ha hjälp. Således tycks det bli svårt för din son att få igenom en ansökan om du är frisk och kry och inte själv önskar det.

Reglering om god man och förvaltare finns i föräldrabalken. Ett förvaltarskap, likt det din son föreslår, kan endast bli aktuellt om det inte är tillräckligt att en god man utses.[1] God man ska utses till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.[2] Ett godmanskap bör även vara så begränsat som möjligt.[3]

För att en god man ska kunna förordnas krävs som huvudregel ett samtycke av den för vilket godmanskapet ska förordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att dennes mening inhämtas.[4] Om du motsätter dig en god man kan du därmed inte bli tvingad. För att någon ska kunna sättas under förvaltarskap ställs det höga krav på att det är utrett att personen inte kan ta hand om sig själv eller sin ekonomi. Av frågan framgår också att din son önskar att själv vara din förvaltare. Oenighet i släkten har ansetts utgöra ett skäl att avstå från att låta en närstående ta denna roll.[5]

Vidare kan nämnas att gåvan till din son enligt huvudregeln räknas som ett förskott på arv. I samband med att arvet efter dig ska fördelas ska då en avräkning för radhuset ske på hans del.[6] Detta kan dock regleras genom att man skriver ett gåvobrev där det framgår att gåvan inte är att ses som förskott. Arvet fördelas då som vanligt utan att räkna in värdet av radhuset.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 11 kap. 7 § Föräldrabalken (FB)
[2] 11 kap. 4 § FB
[3] Prop. 1987/88:124 s. 140
[4] 11 kap. 4 § FB
[5] NJA 1980 s. 171
[6] 6 kap. 1 § Ärvdabalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.