Min styvdotter anklagar mig för att ha tagit pengar ur hennes mammas dödsbo. Vad kan jag göra?

Hej,

Min sambo har nyligen gått bort och jag har hamnat i en tvist med hennes dotter. Hon påstår att jag gjort uttag från min sambos konto som jag inte haft behörighet till. Det stämmer att jag gjort uttag, men vi har varit sambos sedan många år tillbaka och har haft gemensam ekonomi. Jag har alltså enligt vår muntliga överenskommelse haft behörighet att göra uttag och köp från hennes konto för gemensamma utgifter. Jag har inte tagit ut en enda krona från den dagen min sambo avled.

Men nu försöker dottern alltså hävda att det här ska tas upp som en skuld i bouppteckningen och räknas av från mitt arv. Min sambo har testamenterat hälften till mig och hälften till sin dotter. Har dottern rätt att göra så här och vad krävs det för bevisning från min eller hennes sida?

Hej och tack för din fråga,

I bouppteckningen ska den avlidnas tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet. Det är den som vårdar egendomen eller i övrigt bäst känner till boet som blir bouppgivare och som ska lämna uppgifter om boet. Det skulle alltså kunna vara du eller din sambos dotter, eller ni båda tillsammans.

Varje delägare samt efterlevande make eller sambo ska på uppmaning lämna uppgifter till bouppteckningen. Bouppgivaren ska på handlingen teckna försäkran på heder och samvete att uppgifterna till bouppteckningen är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats. Bouppgivaren ska även bekräfta sina uppgifter med ed om det begärs av bland annat den som är boutredningsman eller någon vars rätt kan bero därav. Samma skyldighet har dessutom dödsbodelägare samt efterlevande make eller sambo som inte har varit bouppgivare.[1] De uppgifter som lämnas till bouppteckningen ska alltså vara riktiga, inbegripet uppgiften om den påstådda skulden, och inga uppgifter ska vara avsiktligt utelämnade.

Om enighet bland dödsbodelägarna inte kan nås är det möjligt för den eller de som är delägare i dödsboet att begära att rätten ska förordna en boutredningsman som övertar förvaltningen.[2] Boutredningsmannen ska vidta alla åtgärder som är erforderliga för boets utredning.[3] Om du känner misstro till övriga dödsbodelägare kan du alltså, om du fortfarande är dödsbodelägare, begära att rätten ska förordna en boutredningsman som då kan hjälpa er att förrätta bouppteckningen. Kostnaderna för boutredningsmannen är det dödsbodelägarna som står för.

Bouppgivaren skriver bouppteckningen och intygar att uppgifterna som lämnats är korrekta. Om det då medvetet tagits upp felaktiga uppgifter har personen gjort sig skyldig till osant intygande, vilket är brottsligt. Detta kan vara bra att påminna dottern om.[4] Ett alternativ om ni vill bli klara med bouppteckningen men inte kommer överens om skulden är att ni skriver upp den i bouppteckningen men skriver en anteckning om att det är tvistigt. Då kan ni få bouppteckningen registrerad och komma överens efteråt, antingen på egen hand eller att ni låter ärendet gå till domstol för dom.

Ett muntligt avtal mellan dig och din sambo, att du fått lov att ta ut pengar från hennes konto för era gemensamma utgifter, är giltigt. Du måste dock bevisa att den här överenskommelsen fanns mellan er. Vad för typ av bevisning som behövs är svårt att säga utan större insyn i ärendet. Om du inte skulle lyckas bevisa detta och domstolen dömer till din styvdotters fördel, så kan du bli tvungen att betala tillbaka skulden alternativt att summan dras av från ditt arv.

Vid en tvist kan det vara bra att vända sig till ett juridiskt ombud som hjälper dig att föra din talan.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i våra handböcker om arv och bouppteckning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 20 kap. 6 § Ärvdabalken (ÄB)
[2] 19 kap. 1 § ÄB
[3] 19 kap. 11 § st. 1 ÄB
[4] 15 kap. 11 § Brottsbalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.