Tillbaka Ställ en fråga

Mina barn blev omhändertagna – hur får jag tillbaka dem?

Hej!

Jag och mina barn flyttade till en skyddad adress under två år. Vi fick då ingen hjälp av Soc så att barnen kunde få träffa sin pappa och heller inga insatser för mina barn. Jag fick klara mig själv med ett heltidsjobb och fyra barn.

Barnen var på mig om att få träffa sin pappa och jag meddelade detta till min handläggare utan resultat. Till slut gav min advokat mig rådet att ta kontakt med min man och på så sätt röja vår skyddade adress, så att han kunde få träffa barnen. Jag meddelade detta till min handläggare och sedan blev barnen omhändertagna via LVU-lagen och jag får inte heller tillbaka förvaltningsrätten. Vad kan jag göra för att få tillbaka mina barn? Hur stor chans har jag att få tillbaka mina barn?

Hej och tack för din fråga!

I första hand kan du med hjälp av ditt ombud överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Detta förutsätter dock att överklagandefristen inte löpt ut. Om överklagande fristen löpt ut kvarstår alltid möjligheten att göra en hemtagningsbegäran hos socialtjänsten. I den begäran kan du skriva att du har behov av ett ombud. Socialtjänsten gör sedan en utredning för att undersöka om barnen kan flytta tillbaka till dig. Socialtjänsten ska pröva barnens behov av vård enligt LVU var sjätte månad men det är inte alltid denna prövning görs i rätt tid, därför är det bra att du som förälder är uppmärksam på hur lång tid som förflutit sedan den senaste prövningen gjordes.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga advokaten

010-33 33 888