fbpx

Missnöjd med utredning i vårdnadsmål

Hej,

Jag upplever att Familjerätten besitter en enorm makt i vårdnadsmål med tanke på att deras utredning och rekommendation väger tungt i bevishänseende. Hur går jag tillväga om jag vill få en vårdnads- boende- och umgängesutredning analyserad vad gäller kvalité, struktur och kompetens?

Hej och tack för din fråga!

Om du upplever att Familjerättens vårdnads- boende- och umgängesutredning är partisk eller på annat sätt inte är korrekt är detta något som ofta hanteras inom ramarna för den pågående vårdnadstvisten. Utredningen ska i egenskap av bevisning värderas av domstolen och för det fall det finns brister i utredningen kan detta komma att påverka domstolens bevisvärdering.

Familjerätten ska vara opartisk för att ge domstolen ett bra underlag för att kunna döma i vårdnadstvisten. Det allra viktigaste i en vårdnadstvist är barnets bästa och att en lösnings ska hittas som är så bra som möjligt för barnen.

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning.

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas