Mitt ex brukar lämna vår knappt 2-åriga son ensam hemma. Får han göra så?

Hej,

Jag och mitt ex har gemensam vårdnad och växelvist boende för vår son som är snart två år gammal. När sonen är hos sin pappa händer det ibland att pappan blir full, lägger sonen för att sova och går iväg och handlar mat till sig själv.

Nu undrar jag om det finns någon lag som säger att man inte får lämna ett så litet barn ensamt? Tänk om något skulle hända pappan på vägen och det inte tog 10 minuter som tänkt? Eller om barnet vaknar och blir rädd?

Hej och tack för din fråga,

Det finns ingen lag som stadgar från vilken ålder ett barn kan lämnas ensam hemma. Frågan är snarare en bedömning gällande vårdnadshavares ansvar att tillgodose barnets behov och vad vårdnadshavarna gemensamt anser är rätt och fel. Det beteende som du beskriver i frågan kan ses som en risk för barnet.

Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran.[1] Den som har vårdnaden om ett barn har vidare ett ansvar att barnets behov uppfylls.[2] Det finns således ett ansvar som förälder att fatta välgrundade beslut med utgångspunkt i vad som kan anses förenligt med barnets rättigheter. Det finns inte reglerat rent objektivt hur rättigheterna uppfylls, utan det får göras en bedömning i det enskilda fallet. Om pappan har ett alkoholmissbruk kan det anses utgöra en risk för barnet, likaså att ett så litet barn lämnas ensamt hemma.

I första hand är det bäst om föräldrar som har gemensam vårdnad tillsammans fattar beslut om vad som ska gälla för barnet, som båda känner sig trygga med.[3] Om ni inte själva kan komma överens så kan ni ansöka om att få hjälp av familjerätten i er kommun. Rådgivningen är kostnadsfri och familjerätten kan även hjälpa er att skriva avtal som blir rättsligt bindande.[4]

Är det så att du inte känner dig trygg med situationen och vill ändra på vårdnaden eller barnets boende har du möjlighet att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten, som kan fatta beslut i frågan.[5] Om rätten bedömer att en av föräldrarna brustit i sin omsorg, genom till exempel sådant handlande som beskrivs i frågan, kan de ge den andra föräldern ensam vårdnad.[6]

Du är välkommen att boka en juridisk rådgivning för vidare vägledning eller hjälp med ditt ärende.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 1 § första stycket FB
[3] 6 kap. 11 § FB
[4] 6 kap. 18 § FB
[5] 6 kap. 5 § och 14a § FB
[6] 6 kap. 7 § FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.