Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Har jag rätt att ha min son sovandes hos mig?

Datum: 10/10/2023

Hej,

Jag och min sons mamma har avslutat vårt förhållande. Vi bor 100 meter från varandra men hon har aldrig låtit vår son sova över hos mig. Hon har inte heller velat sova över hos mig, därför har jag sovit över hos henne istället. Min son är van vid att jag sover med honom och vi brukar vila middag hos mig utan problem. Hans mamma är egenföretagare och ägare av en salong, så jag hämtar vår son på förskolan varje dag och på lördagar är jag med honom tills hon slutar jobbet. Hon mår inte bra sedan förlossningen och går på antidepressiva tabletter.

Vi har gemensam vårdnad, men jag betalar underhållsbidrag sedan ett år tillbaka och hon får allt barnbidrag och bostadsbidrag. Kan jag få ha sonen hos mig varannan helg samt någon eller några vardagar? Mitt ex hotar med att jag inte ska få träffa honom alls. Jag är skuldfri och har aldrig haft problem med myndigheter. Jag har ett 7-16 jobb och har familjen i samma stad som stöd. Familjerätten i stan hjälper inte då mamman säger nej och vägrar kompromissa.

Vad ska jag ta mig till? Hur ser mina möjligheter ut om jag tar det till domstol?

Hej och tack för din fråga,

I Sverige finns regleringen av barns vårdnad, boende och umgänge i föräldrabalken. En första grundläggande reglering är att alla barn i Sverige enligt lagen har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran.[1] Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn har ett gemensamt ansvar för att barnets personliga förhållande och olika behov blir tillgodosedda.[2] Alla beslut som rör barnets vårdnad, boende och umgänge ska fattas utifrån barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.[3] Av frågan framgår att du vill att din son ska kunna sova över hos dig också. Jag tolkar situationen som att barnet har sitt stadigvarande boende hos sin mamma och du önskar mer umgänge.

Ett barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor med, och föräldrarna har ett gemensamt ansvar att möjliggöra detta.[4] Föräldrar som har gemensam vårdnad kan själva avtala om barnets umgänge. I ett sådant avtal kan umgänge likt du önskar, varannan helg och vissa vardagar, regleras. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.[5]

Om ni, som du nämnt i frågan, inte kan enas om umgänget själva eller med hjälp av familjerätten, kan du istället väcka talan i domstol genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Även domstolen kommer då utgå från vad som bedöms vara till barnets bästa. Om det inte finns något som talar för att nattligt umgänge i ditt boende inte anses förenligt med barnets bästa borde det finnas relativt goda möjligheter att få det stadfäst i dom.

Behöver du vidare vägledning rekommenderar vi att du diskuterar ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår utbildning i vårdnad, boende & umgänge.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 2 § FB
[3] 6 kap. 2 a § FB
[4] 6 kap. 15 § FB
[5] 6 kap. 15 a § FB

Se hela svaret

Moa Möller

Chefsjurist och advokat på Zeijersborger & Co och verksam i branschen sedan 2015 som målsägandebiträde och expert inom familjerätt. Tagit juristexamen vid Göteborgs universitet. Ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Är verksam sedan 2019. 

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.