Mitt ex vägrar att prata med mig, hur blir jag av med min del av huset och lånen?

Hej, jag flyttade ifrån min sambo förra året och hon bor kvar i vårt hus. Jag står fortfarande som ägare till halva huset och halva lånen. Mitt ex vägrar att prata med mig så jag undrar hur jag ska gå tillväga för att bli av med min del av huset och lånen?

Hej och tack för din fråga,

Om någon av samborna begär det ska, vid samboförhållandets upphörande, samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning. Samboegendom är bostad och bohag som införskaffats för gemensam användning. En sambo måste begära att bodelning ska ske inom ett år från dess att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen).

När en sambos andel i bodelningen ska beräknas avräknas så mycket från sambons samboegendom att det täcker dennes skulder, i första hand de som är hänförliga till samboegendomen (13 §). Hälften av värdet av den återstående samboegendomen, tillsammans med sambons avdrag för sina skulder, utgör dennes andel i bodelningen (14 §).

Om det är skäligt, har den sambo med störst behov av bostaden och bohaget rätt att tilldelas denna i avräkning på sin andel i bodelningen. För egendom som svarar för fordran med särskild förmånsrätt i egendomen, gäller detta under förutsättningen att den andra sambon inte längre ska ansvara för skulden, eller att medel för att betala skulden satts under särskild vård (16 § sambolagen).

Om samborna inte kan enas om bodelningen, kan en bodelningsförrättare förordnas på ansökan av en sambo. Bodelningsförrättaren ser till att bouppteckningen förrättas och prövar tvistiga frågor mellan samborna (26 § sambolagen och 17 kap. 1, 5 och 6 §§ äktenskapsbalken).

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas