fbpx

Mitt förråd är sammanbyggt med grannens och nu vill han riva sin del. Vem får betala för den påverkan det har på mitt förråd?

Hej,

Jag äger en fastighet och på tomten finns ett förråd som är sammanbyggt med grannens förråd. Nu vill grannen riva sin del vilket innebär att min innervägg blir yttervägg. Dessutom påverkas även tak och bärighet. Jag vill inte riva min del och har som pensionär inte heller råd. Byggnaden uppfördes för flera år sedan av min far och den dåvarande grannen. Det finns inga handlingar eller servitut. Vad gäller? Vem står för kostnaderna avseende det som påverkar min del av förrådet?

Hej och tack för din fråga,

I jordabalken regleras rättsförhållandet mellan grannar. En sedan gammalt gällande och allmänt hållen princip om hänsyn mellan grannar är att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska visa skälig hänsyn till sin omgivning.[1] Denna allmänna princip tillämpas i den mån inga speciella regler finns att tillämpa. Om din granne inte visar skälig hänsyn till sin omgivning kan talan om skadestånd väckas på denna grund.[2]

I ett rättsfall från Svea hovrätt rev en granne sitt garage utan att på ett tillfredsställande sätt skydda den fastighetsavskiljande väggen i garaget mot regn och fukt vilket föranledde en fuktskada på grannens garagevägg. Grannfastigheterna var sammanbyggda över gränsen genom en fastighetsavskiljande vägg mellan de båda fastigheternas huvudbyggnader och dess garage. Grannen gjorde sig därefter oanträffbar och höll sig undan fastigheten.

Hovrätten ansåg att grannen inte hade tagit skälig hänsyn till sin omgivning och att grannen därför var ansvarig för den skada som uppstått på grannarnas garagevägg. Storleken på skadeståndet bestämdes till den faktiska kostnaden som grannarna haft för att riva och återställa den fuktskadade garageväggen.[3]

Om du anser att din granne, i det fall han eller hon river sin del av förrådet och detta medför skada på din del av förrådet, inte har tagit skälig hänsyn till sin omgivning kan du alltså väcka en talan om skadestånd mot din granne. Du har då som utgångspunkt rätt till en ersättning som föranleder att du försätts i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat.

Våra advokater och jurister biträder regelbundet privatpersoner och företag genom domstolsprocess och förhandlingar. Du är välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 § Jordabalken
[2] NJA 1994 s. 162
[3] Svea hovrätts dom den 2015-02-27 i mål nr T 188-14

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas