Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Mitt förråd är sammanbyggt med grannens och nu vill han riva sin del. Vem får betala för den påverkan det har på mitt förråd?

Datum: 15/06/2023

Hej,

Jag äger en fastighet och på tomten finns ett förråd som är sammanbyggt med grannens förråd. Nu vill grannen riva sin del vilket innebär att min innervägg blir yttervägg. Dessutom påverkas även tak och bärighet. Jag vill inte riva min del och har som pensionär inte heller råd. Byggnaden uppfördes för flera år sedan av min far och den dåvarande grannen. Det finns inga handlingar eller servitut. Vad gäller? Vem står för kostnaderna avseende det som påverkar min del av förrådet?

Hej och tack för din fråga,

I jordabalken regleras rättsförhållandet mellan grannar. En sedan gammalt gällande och allmänt hållen princip mellan grannar är att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska visa skälig hänsyn till sin omgivning.[1] Denna allmänna princip tillämpas i den mån inga speciella regler finns att tillämpa. Om din granne inte visar skälig hänsyn till sin omgivning kan talan om skadestånd väckas på denna grund.[2]

I ett rättsfall från Svea hovrätt rev en granne sitt garage utan att på ett tillfredsställande sätt skydda den fastighetsavskiljande väggen i garaget mot regn och fukt vilket föranledde en fuktskada på grannens garagevägg. Grannfastigheterna var sammanbyggda över gränsen genom en fastighetsavskiljande vägg mellan de båda fastigheternas huvudbyggnader och dess garage. Grannen gjorde sig därefter oanträffbar och höll sig undan fastigheten.

Hovrätten ansåg att grannen inte hade tagit skälig hänsyn till sin omgivning och att grannen därför var ansvarig för den skada som uppstått på garageväggen. Storleken på skadeståndet bestämdes till den faktiska kostnaden som grannarna haft för att riva och återställa den fuktskadade garageväggen.[3]

Om du anser att din granne, i det fall han eller hon river sin del av förrådet och detta medför skada på din del av förrådet, inte har tagit skälig hänsyn till sin omgivning kan du alltså väcka en talan om skadestånd. Du har då som utgångspunkt rätt till en ersättning som föranleder att du försätts i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i fastighetstvist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 § Jordabalken
[2] NJA 1994 s. 162
[3] Svea hovrätts dom den 2015-02-27 i mål nr T 188-14

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.